Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, juli 07, 2012


D-vitamin:
  • Stor studie visar att D-vitamin i dosen 750-2000IE per dag minskar riskerna för frakturer för personer över 65. Tidigare studier har bara sett detta för personer på institution. ( Man kan ju gissa att orsaken till det senare resultatet kan vara att dessa personer verkligen fick sitt tillskott)./ Undersökningen gjord av Heike A. Bischoff-Ferrari, MD, DrPH vid Center on Aging and Mobility universitet i Zürich och the Wald City Hospital, Zürich, Schweiz. New England Journal of Medicine.

Övervikt
Fetma och övervikt är den största faran för folkhälsan. Nu har ett nytt medel godkänts. Man kan bara hoppas att man inte upptäcker okända biverkningar och risker med medlet. Det är svårt att gå ned i vikt vilket misslyckanden med de flesta dieter visat. Det finns också andra viktiga faktorer som påverkar fetmaepidemin än vad man äter, som stillasittande, brist på motion, stress...
Överviktiga har ibland mindre benskörhet, något som jag tolkat som att man bland annat bär på en större tyngd och belastar skelettet mer. Men det finns också en koppling på hormonell nivå mellan “mättnadshormonet “ leptin och benskörhet.

Nu har ett nytt medel mot övervikt godkänts.
  • lorcaserin har blivit godkänt av FDA i USA mot övervikt. Genomsnittlig viktnedgång enligt studier cirka 4-6kg eller 3-4 procent av totala vikten. Det är en serotoninagonist, dvs det aktiverar serotoninreceptorn. lorcaserin är ett ämne som verkar bara på en speciell typ av serotoninreceptor(5-HT2C) , som påverkar just med aptit-hunger reglering. Tidigare har det funnits ett medel som verkade på generellt på alla typer av serotoninreceptorer med följden att det blev en del farliga biverkningar och medlet drogs in. lorcaserin tycks verka genom att förändra och minska hungerkänslor.

    Det finns en kemisk signalväg i hjärnan mellan hormonet leptin och signalsubstansen serotonin. Leptin produceras i fettväv, och signalerar i hjärnan om energiförrådet och kan påverka hungerkänslor och hämma aptit. Det verkar bland annat i hjärnstammen på serotonin, en signalsubstans som påverkar bland annat aptit.Serotonin är en neurosignalsubstans som frisläpps från synapsen och binder till receptorer på ett mottagarnervcell som sänder signalen vidare. Serotonin är bland annat involverat i smakupplevandet och välmående överhuvudtaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar