Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, januari 02, 2013

Ökar dödligheten i Alzheimer och kommer det i tidigare åldrar?

Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan


Suzanne Delamontes forskargrupp jämförde dödligheten i Alzheimers från år 1980, till under 2005, utifrån åldersgrupp, det innebar dödligehen i Alzheimer hos personer mellan 45 och 54 år, 55 och 64, 65 och 74, och så vidare. För varje enskild åldersgrupp var Alzheimers dödstalet mycket högre under 2005 än den var 1980. De 60 åringar som dog i Alzheimer var betydligt högre 2005 än 1980. Är det ett tecken på att Alzheimer kommer i tidigare åldrar? Suzanne Delamonte har flera teorier om vad detta beror på. Talarivstilsfaktorer över huvudtaget. Faktorer som kan framkalla diabetes kan också framkalla Alzheimer tror Delamonte. Hon visar också liknande tendens för dödligheten i diabetes efter 1980. Före detta sjönk dödligheten i diabetes pga förbättrad medicinsk terapi men gör inte så längre säger hon. Livsstil och kost spelar in säger hon. Beträffande kost talar hon om processad mat exempelvis rökt mat där det bildas bland annat då nitrosaminer

Om skadliga nitrosaminer (livsmedelsverket)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar