Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, maj 17, 2010

Djävulens advokat

Jag tänkte jag skulle läsa Michael Hollicks bok om D-vitamin , THE VITAMIN SOLOUTION som en viss potentat läser bibeln eller som en djävulens advokat.

Jag tror att man kan säga att Hollick är Mr Vitamin D. Han har forskat om D-vitamin sedan 60-talet, och gjorde det vid Hector de Lucas's laboratorium i Madison,Wisconsin, ett ställe som har varit med om D-vitamin forskningen från upptäckten på 1920-talet. Dess grundare var egentligen Harry Steenbock som bl annat påvisade att D-vitamin bildades då solen bestrålade huden och dessutom att D-vitamin botade engelska sjukan. Steenbock försökte först att få universitetet att ta patent på att UVB bestrålning av föda kunde öka D-vitamininnehållet, men det ville inte. Då tog han ut patentet själv. Sedan erbjöds han 1000 000 USD för detta men beslöt att i stället skänka patentet till en forskningsstiftelse Wisconsin Alumni Research Foundation.

Vad jag förstår är också Hollick en av dem som var med och påvisade två av de former som D-vitaminet finns som i kroppen nämligen calcidiol och slutprodukten calcitriol. Ett viktigt bidrag till D-vitaminforskningen var när Michael Hollick påvisade att gränsvärdet för D-vitamin var för lågt satt. D-vitamin arbetar i ett samspel med PTH, parathormon. Parathormon insöndras från små körtlar i närheten av sköldkörteln. Det medverkar till att hålla halten kalcium inom normala nivåer. Får man för höga värden av calcium kan detta ge allvarliga verkningar, och då minskar halten PTH som insöndras. Låga calciumvärden är också skadliga och sådana värden gör att parathormon ökar. Parathormon normaliserar halten kalcium i blodet genom att påverka njurarnas utsöndring av kalcium och genom att kalcium hämtas ur skelettet. Det påverkar också upptagningen av kalcium ur tarm via vitamin D. Hollick fann att värden av calcitriol/ 25( OH)D under 20 ng/ml gjorde att halten parathormon blev så hög att skelettet urkalkades. Detta ledde till att man har i stora delar av det medicinska samhället har sagt att D-vitaminbrist är under 20 ng/ml eller högre. Tidigare låg värdet i USA på 10ng/ml.

Hollick arbetar nu vid Vitamin D, Skin, and Bone Research Laboratory vid Bostons universitet. .

Boken The Vitamin D Solution är nyutkommen. Ett tecken på att det händer mycket inom D-vitaminforskningen är att Michael Hollick hävdar att malignt melanom till stor del orsakas av ultraviolett strålning fraktion A. Detta genom att den massiva påverkan denna strålning ger ökas mängden fria radikaler, dvs produkter från omsättningen i kroppen som kan skada vävnad, genom att de lätt bildar föreningar med olika ämnen. När jag söker på UVA och malignt melanom finner jag att det nyss kommit en undersökning där man inte kunnat påvisa något sådant samband hos möss. Detta tar dock inte bort kärnpunkten i vad Hollick säger om D-vitamin och dess bildning genom solbestrålning. Han hävdar att det finns säkert sätt att sola så att det bildas tillräckligt med D-vitamin. Detta rör sig om kortvariga regelbundna solningstillfällen som inte skall ge hudirritation, dvs 5-15 minuter per dag beroende på hudfärg. Sedan skall man använda någon form av solskydd.

Följande är de halter Hollick anger:

D-vitaminbrist <20ng/ml

D-insufficiens 21-29 ng/ml

Normalt referensvärde 30-100 ng/ml

Idealiskt 40-60 ng/ml

1 ng/ml är 2,5 mmol/l och idealiskt värde är i mmol 100-150

Värden över 150 ng/ml innebär risk för förgiftning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar