Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, maj 01, 2010

Om D-vitaminhalter

Plaza Catalunya

Studie från Buffalo University i New York av 208 patienter med skovförlöpande patienter, 28 med sekundär progressiv MS och 22 kontrollpatienter visade att majoriteten av samtliga hade låga D-vitaminvärden.


Procent med normala D-vitaminvärden

sekundär progressiv

7

skovförlöpande

22Här frågar man sig vad som är orsak -verkan. Huvuddelen av D-vitaminer får man via solen. Har de som har sekundär progressiv MS mindre möjlighet att vara ute i solen? /värmeintolerans?

Ju lägre D-vitaminhalt ju större desto mer hjärnatrofi och också mer MS härdar , lesioner med magnetkamera. Graden av handikapp också ökat.

En test av kognitiva förmågor gjordes också. Även där fann man samband mellan kognitiva störningar och D-vitaminvärden. Ju sämre D-vitaminhalter ju större kognitiv skada.

Dessa resultat skulle troligen kunna förutspå utifrån hur mycket vederbörande har kunnat vara i solen. Värmeintolerans är ju ett vanligt symtom.

Dock finns det ju en annan möjlighet att halten av D-vitamin spelar roll för hur allvarlig sjukdomen blir, men för det fordras en annan typ av studie där man följer patienterna från diagnos och vidare.

Författare :Robert Zivadinov, MD, PhD; Murali Ramanathan, PhD; Ralph Benedict, PhD; Jun Qu, PhD; Xiaotao Duan, PhD; Barbara E. Teter, PhD; David Hojnacki, MD; Eunjin Bang, Niels Bergsland, Sara Hussein, Mariya Cherneva and Laura Willis. Källa MSRC


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar