Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, maj 30, 2010

Hudcancer och solande


var och lyssnade på trubaduren Torgny Björk sjunga Fröding, han sjöng
bland annat följande som man också kan lyssna till på YouTubeMichael Holick skriver i boken The Vitamin D Solution att man kan sola på ett säkert sätt, och jag tror att det sätt han beskriver är säkert. Han är i själva verket mycket försiktig i sina rekommendationer, -vad som hudläkare och andra är rädda för är så vitt jag kan förstå att just att man ruckar på föreställningen om solandets risker kan göra att många börjar att hänge sig åt att sola långa stunder på stranden. För några inlägg sedan hade jag med en diskussion från youtube mellan Holick och en hudläkare där just den faran poängterades. Det känns viktigt att säga att Holick alltså rekommenderar ett mycket försiktigt solande och inget annat. Det finns också fall där solande är ganska olämpligt. Jag tänkte jag skulle skriva lite om de olika hudcancrar som finns, där det finns kopplingar till solning.

Vad Holick också säger är att han tror solning ger D-vitamin som varar längre i kroppen genom lagring; jag vet inte riktigt hur han förklarar det. Jag kan inte förstå att D3 som bildas i huden kan skilja sig frånD3 som tas som inlägg. Däremot tror jag att det kan vara så att man genom solandet får andra effekter, till exempel påverkan på biologiska rytmer, påverkan på endorfiner som bildas i huden vid sol mm. Han går så långt som till att det finns säkert solande i solarium, men där har han väldigt noggranna föreskrifter som skall följas. Själv är jag tveksam till detta med solarium. Men man vet inte; på sikt kanske riskerna med D-vitaminbrist och andra följder dagens inneliv ger kommer att leda till att solarium eller någon form av ljusterapi kommer att rekommenderaas- innan så blir fallet kommer nog att gå många tåg. Här i alla fall lite om hudcancrar och ultraviolett ljus.


Det finns tre relativt vanliga former av hudcancer och de tros alla ha samband med solande och ultraviolett ljus, riktigt hur sambanden ser ut är inte helt solklart. Helt klart är dock att ultraviolett ljus måste betraktas som riskfaktor för alla formerna av hudcancer och att man måste vara försiktig med solande och givetvis solarieanvändning.


Immunpåverkande medel och solande

Det finns en del faktorer som gör att man måste vara extra försiktig med sol som hudtyp med mera men vad som kanske skall poängteras speciellt här är om man står på immunpåverkande medel. Skivepitelcancer är vanligare om man behandlas med detta och jag tror mig ha förstått att samma gäller malignt melanom.


Hudcancer med undantag av malignt melanom Huvuddelen utgörs av skivepitelcancer. Denna är bland annat kopplad till intensivt solande samt till immundämpande terapi. Tio procent av alla cancerfall hos män och sju procent hos kvinnor är av denna typ , vilket innebär att detta är den näst vanligaste formen hos män och tredje vanligaste hos kvinnor.


Malignt melanom 4,9 procent hos män och 5,1 % hos kvinnor av alla nyinsjuknade fall 2008.


Olika typer av ultraviolett ljus:

Solen ultravioletta ljus är kortvågigare elektromagnetisk strålning än det synliga ljuset; ordet ultra betyder bortom och innebär att det är kortare än det synligare violetta ljuset. UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) och UVC (100-280 nm) . I praktiken är det bara UVA och UVB som har någon betydelse eftersom UVC och faktiskt också den största delen av UVB ljuset inte tar sig igenom ozonlagret. UVB kan ta sig igenom vatten exempelvis då man badar. UVB kan inte ta sig igenom fönsterglas medan detta däremot UVA. En fråga jag ställer mig då jag skriver detta är, hur påverkas huden av om man sitter i solen men har ett fönsterglas emellan. Kan man då skadas av UVA?


Det ultravioletta ljusets förmåga att ge färg:

UVB ljuset tycks ge huden en brun färg genom att det påverkar melanocyterna i huden att producerar pigmentet melanin. När detta väl är producerat och ute i vävnaderna bygger det upp ett skydd mot skada av det ultravioletta ljuset. UVB-ljuset ger också den inflammatoriska effekten på huden som bland annat yttrar sig i att den blir het, kliar och rodnar. Detta är alltså vad som egentligen är bränd hud och något som man tycks vara överens om är kopplat till olika former av hudcancer.


UVA ljuset går djupare ned i huden och det ger också en solbränna genom att påverka melanocyter att frisätta melanin som redan är bildat. Det ger alltså en snabbare solbränna.


Både UVA och UVB tycks kunna påverka huden och medverka till hudcancer. Beträffande UVB verkar strålningen ge en direkt skada på arvsmassan DNA och orsaka en förändringar som kan ge upphov till hudcancer. UVA däremot tycks inte ge direkt skada på DNA utan genom att denna strålning framkallar skadliga ämnen typ fria radikaler som i sin tur skadar arvsmassan. Beträffande de två typerna hudcancer skivepitelcancer och basalcellscancer verkar dessa kunna kopplas till UVB medan man är mera osäker på malignt melanom och DNA skada.


UVB är det ultravioletta ljus som ger bildning av D-vitamin i huden..Solande ger oss den största delen av D-vitamin.


Hudcancerrisken gör alltså att man skall skydda sig mot ultraviolett ljus; däremot hur detta skall ske kommer att förändras då man vet mer. Det tycks dock som nödvändigt att vi måste ha ett viss mått av sol, annars finns risk att vi får brist på D-vitamin och även andra faktorer tycks påverkas av ljus exempelvis de inbyggda kroppsrytmerna som bland annat har med hormonet melatonin att göra. För att kunna tillverka D-vitamin kan man inte använda olika typer av solskyddsfilter, däremot behövs endast en kort tids solande under rätta förhållanden för att man skall få tillräckligt med D-vitamin. Mycket kortare tid än av som behövs för att man skall få inflammatorisk rodnad i huden. Efter denna korta period av solande utan användning av solskydd bör man skydda sig för solen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar