Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, maj 11, 2010

Ge mig fler natural killer cells!

modernistiskt rum
Casa
Batllo
arkitekt Gaudi
Barcelona


Forskare vid Sahlgrenska akademin och vid Karolinska Institutet har publicerat en studie där man visar att de så kallade Natural Killer Cells spelar en viktig roll vid sjukdomar, där det immunförsvaret angriper den egna kroppen. Sjukdomar man nämner är MS och reumatiska sjukdomar. De immunceller som vanligen försvarar oss mot infektioner genom att bilda antikroppar mot virus och bakterier kallas B-lymfocyter. Vid vissa autoimmuna sjukdomar producerar de i stället antikroppar mot den egna vävnaden vilket kan få till följd att ledytor angrips eller att myelinhöljet kring nervbanor angrips.
Det finns också en annan typ av immunceller som kallas Natural killer cells. Dessa spelar en viktig roll i immunförsvaret genom att de dödar celler som är angripna av virus och även cancerceller. Detta gör de genom att överföra giftiga ämnen i dessa celler. Hos patienter med vissa autoimmuna sjukdomar finns det färre Natural killer celler. Vad man nu upptäckt är att dessa låga nivåer av Natural Killer celler bidrar till att man blir sjuk, genom att de har en kontrollmekanism som reglerar hur B-lymfocyter bildar antikroppar mot den egna vävnaden. Om man har låga Natural killer celler så fungerar kontrollen dåligt. Forskargruppen kunde också genom att tillföra Natural Killer celler främja denna kontroll av B-lymfocyter.

Sedan finns det naturligtvis kontrollmekanismer som går i andra riktningar, mot andra celler som ännu inte är upptäckta men ytterligare en liten bit okänd mark är kartlagd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar