Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, maj 20, 2010

Kan en del fibromyalgitillstånd bero på D-vitaminbrist: Michael Holick menar sig ha funnit sådana fall.
Fibromyalgi är ett vanligt tillstånd. Dess kännetecken är smärtor från olika delar av rörelseorganen. Det är ett tillstånd som skall ha varat minst tre månader. Det är också kopplat till många andra symtom som sömnstörningar och huvudvärk, magproblem, smärtsamma menstruationer, förändrad känsel i armar eller ben, krypningar eller stumhetskänsla, frusenhetskänsla, kognitiva problem inklusive minnesfunktion och olika psykiska symtom som ångest, depression.

Det är en diagnos som ofta kommer efter att man uteslutit olika symtom. Bland tillstånd som kan ge liknande symtombild finns sänkt sköldkörtelfunktion (hypothyreos), B12 brist, inflammation i muskulaturen som följd av långvarig belastning ( statisk, repetitiv), långvarig psykisk belastning och posttraumatiskt stressyndrom.

Man har för att ställa diagnosen ställt krav på att dels skall man ha ont i hela kroppen, vilket innebär att man delar upp kroppen i fyra delar, övre vänster och höger halva och nedre vänster och höger halva. Man skall ha ont i samtliga fyra delar för att kalla det hela kroppen.

Man har också funnit att patienterna ofta har ömhet i bestämda punkter på kroppen om man trycker på dem. Det finns 18 sådana punkter och man skall ha ont i minst 11. Trycket skall utlösa en viss smärta. Själv tycker jag detta är mycket subjektivt.

Holick har funnit att mellan 40-60 procent av dem som kommer till hans mottagning och har diagnosen fibromyalgi har låga värden av D vitamin. Han finner att de har en sjukdom som heter osteomalaci som innebär att skelettet inte blir tillräckligt hårt under uppbyggnaden som följd av att det inte byggs in något kalcium. ( Jag är lite frågande inför detta eftersom jag tycker mig ha läst att man också skriver att d-vitaminbrist leder till att man tar kalcium från skelettet, men det kanske inte är så enligt Holick. Kanske är det bara så att kalcium går direkt till att upprätthålla en god kalciumnivå i blodet) Vid osteomalaci blir skelettet mjukt som JellO skriver han och när man trycker på det gör det ont, till skillnad från osteoporos som inte smärtar förrän det kommer frakturer. Det är alltså mycket lätt vid osteomalaci att hitta smärtande punkter. Det är inte bara skelettet som smärtar utan också musklerna gör ont är dessutom ordentligt ömmande. Musklerna blir också fort uttröttade.

D-vitamin bör nog ingå i en smärtutredning. Holick skriver dessutom att det ofta tar lång tid innan behandlingen ger effekt. D-vitaminbehandling vid osteomalaci är alltså ingen smärtbehandling utan kan ta många månader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar