Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 21, 2010

Laquinomod

Uppföljning av Inclined bed therapy: en svag etta på skalan för gårdagen.
Pressrelease från det svenska företaget Active Biotech.

Man har presenterat en förlängning av en fas II studie. I den förlängda studien fick bland annat de patienter som tidigare fått placebo aktivt medel antingen 0.3 eller 0.6 mg.

Antalet som genomförde förlängningsstudien var 239 personer och studien var förlängd med 36 veckor.

Resultat: Man fann samma förhållanden beträffande nytta och risk som i den initiala studien.

52 % minskning av antalet gadolinium förstärkta lesioner på MRI ( detta är en markör för sjukdomsaktivitet.)

Enligt den här artikel från Neuropipeline kan detta ”piller” ha mindre biverkningar än de andra medlen man hitintills presenterat: Cladribine och Fingolimod men då har man också observerat det kortare tid och det är färre patienter presenterade. Om man jämför med Tysabri så finns vad jag vet inget fall av PML från det första året. Om biverkningar kan man nog inte säga så mycket utifrån detta.

Det kommer emellertid under 2011 presenteras två fas III studier ALLEGRO och BRAVO. Så hoppet finns att det skall kunna visa på lite biverkningar men det är för tidigt att säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar