Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, september 16, 2010

Livstil och MS. Lite om George Jelinek och en hel del mera

Ni som kan ro, låten som fick en programledare att säga upp sig mitt i en sändning


Man kan fråga sig om vad det är jag talar om när jag talar om diet med fettreducerad kost, D-vitamin , fysisk träning, stresshantering, sluta röka är det då något som är helt offside om evidensbaserad medicin, något som är flummigt och har inget med den seriösa medicinen att göra.


Läkartidningens tema i nr 36 2010 handlade just om riskfaktorer och friskvård och Socialstyrelsen kommer i höst med nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder; dessa riktlinjer omfattar rökning, alkoholmissbruk, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Jag tror inte jag behöver känna mig speciellt utanför den evidensbaserade medicinen.


Jag försöker följa vad som händer i forskningen avseende medicinering. Själv fick jag biverkningar av både Copaxone och det interferonpreparat jag använde men min uppfattning är att medicineringen är viktig- samtidigt gäller det att försöka vara observant på biverkningar och liknande.


Jag tycker också att det är viktigt att vara öppen men skeptisk mot andra terapier. Någonstans där finns förmodligen mycket verksamma behandlingar mot olika sjukdomar, men på sikt kommer de då att tas upp i den evidensbaserade medicinen.

Jag tycker till exempel att det vore viktigt att man följde upp de som nu genomgår ”liberation therapy” för CCSVI i andra länder. Det vore faktiskt något som exempelvis NHR borde driva. Jag läste att i Canada planerar myndigheterna i vissa distrikt att göra detta. Tillhör kanske Göran Hägglunds bord.


Det här är frågor som går genom huvudet ibland och jag förstår att George Jelinek kanske också har liknande upplevelser.

Det är därför intressant att läsa två artiklar om honom: det är dels en recension av hans bok Overcoming Multiple Sclerosis. Den har recenserats av Dr Garry Pearce som är medicinsk chef för australienska MS föreningen, MS Australia och artikeln begärdes av Royal Australasian College of Physicians, ett organisation till vilken alla australiska specialistläkare är anknutan och är publicerades i deras nyhetspublicering. En kopia av receptionen finns på George Jelineks sajt.


George Jelinek är ursprungligen professor i den relativt nya specialiteten akutmedicin vid University of Western Australia samt byggde samtidigt upp en klinik vid Sir Charles Gairdner Hospital. Ett viktigt område har varit toxikologi och man har samlat skapat ett center för forskning, behandling och också giftinformation. Han har nu vid 56 års ålder bytt arbete och flyttat till Melbourne.Det finns en artikel om honom universitets tidskrift MeDeFacts. Han startade också den välrenommerade tidskriften Emergency Medicine Australasia.

George Jelinek var först inriktad på forskning om MS, när han själv blev sjuk. Detta har idag lett till att han äter vegetarisk kost plus fisk – inget kött- simmar varje dag, springer 6 km ett par gånger i veckan. Han är också noga med D vitamin och rekommenderar kontroller av detta ett par gånger per år. Vidare stresshantering och meditation varje dag. Sover mycket men tittar inte på TV. Sedan han skrev föregående bok verkar han ha fokuserat en del på vitamin B speciellt B12 också. Jag har inte läst hans nya bok ännu.

Numera intresserar han sig också för andra sjukdomar som diabetes typ II och hjärtsjukdomar.


Recensionen avslutas med orden :

Jag tror många människor med MS skulle vara tacksamma om deras behandlande läkare skulle rekommendera dem att läsa den här boken för att bättre kunna handskas med denna besvärliga livslånga sjukdom. Skrivet av medicinska rådgivaren för MS Australia, vilket motsvarar National MS Society eller i Sverige NHR, dvs organisationer som är noga med att granska olika åtgärder och rekommendationer,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar