Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, september 27, 2010

Uppehåll med Tysabri för att minska antalet hjärninflammationer kallade PML. En uppföljning

.
Dr Timothy West från UCLA i San Fransisco presenterade detta vid amerikanska neurologförbundets årsmöte nr 135. Uppehåll har inte rekommenderats men det har ändå blivit ganska vanligt. Man vet inte om det minskar risken för PML och en återhämtning av immunsystemet. (Får man gissa låter det ju ganska troligt- men man har inte konstaterat det och man har ju heller inget sätt att se om immunsystemet är komprometterat. Biogen Idec och Elan håller på att utveckla metoder att påvisa det virus, JC virus, som ger upphov till PML och har presenterat en metod nyligen Tills vidare måste det ju vara logiskt att göra uppehåll förutsatt att inte riskerna ökar. Därför en efterlängtad översikt.Biogen har rapporterad 58 fall med PML, av vilka 12 personer avlidit.
En uppskattning av efter hur många infusioner med Tysabri som dessa 58 fall kommit
12 infusioner Ett fall på 50 000
24 Ett fall på 3000
36 Ett fall på 750
Antalet fall ökar kraftigt med tiden, antalet infusioner av Tysabri.Därför har många gjort uppehåll och vid UCLA har man observerat hur det gått för 68 personer som gjort uppehåll. Omkring en tredjedel av dessa fick ett klinisk skov inom sex månader. Man jämförde med 16 personer som inte gjorde uppehåll och av dessa fick ingen person ett skov.
Antalet skov efter uppehåll resp icke uppehåll


Uppehåll 68 pers Icke uppehåll 16 pers
Skov 28 % O %
Statistiskt säkerställt samband


Alltså ökat antal PML ju fler behandlingar man fått. Men uppehåll ökar antalet skov. Av de få som fick annan immunmodulerande medicin under uppehållet fick ingen skov.
Bara sex procent av de som gjorde upphåll fick annat medel och av dessa fick inga uppehåll. Jag har läst om detta tidigare, att man rekommenderat med annat medel under uppehållet men finner inte att jag skrivit om det.
Man följde också hur det såg ut i hjärnan med magnetkamera, och det fanns inga tecken på inflammatorisk aktivitet de tre första månaderna. Man gjorde också undersökningr av spinalvätskan och fann där en ökning av oligoklonala band, ett av diagnoskriterierna på MS, inom sex månader.
Sju av de 19 som fick skov hade synnerligen allvarliga skov där mätning av deras handikapp ökade med 3 steg på EDSS skalan och begränsad förbättring efter skovet.
Medel tiden till att skov inträffade var tre månader.Så här säger Timothy West: ”En alternativ behandling kan minska kliniska skov”.
Källa Medscape

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar