Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, september 27, 2010

Om minnet
Henry Gustav Molaison f 26 död 08 kallad HM.
Fick som barn epilepsi och genomgick en neurooperation för att få bukt med svår epilepsi.

1953 vid vilken man tog bort stora delar av hans temporallober och han förlorade cirka två delar av hippocampus, parahippocampus och amygdala
blev studerad i 30 år. Efter operationen fick han svår anterograd amnesi fast han procedur- och arbetsminne var intakta men han kunde inte lagra dem i långtidsminnet, han hade också svårigheter att minnas från de sista två åren före operationen. /retrograd amnesi
Han kunde också lära sig nya motoriska färdigheter men mindes inte att han lärt sig dem.

Genom testning av honom, som inte hade några problem med minnet innan kunde man sluta sig till att episodiska minnet ( minnet för personliga saker man upplevt) och semantiska minnet ( saker man lärt sig om världen och liknande) hade med temporalloberna att göra, däremot inte procedurminnet eller arbetsminnet.. Man kan ta exemplet den 11 september, Väldigt många vet var de var då de hörde om det. Själv kom jag just hem och satte på radion, sedan satte jag på TV:n och såg andra planet flyga in i andra tornet. När Hammarsköld omkom hade jag geografilektion där läraren kom och berättade det. När Kennedy dog avbröts ett program på TV där jag just då tittade på ormar. Allt detta är exempel på mitt episodminne, mina personliga erfarenheter. Däremot att minnas vad som hände den 11 september 2001 är semantiskt, liksom att Hammarsköld arbetade som generalsekreterare i FN och höll på med inbördeskrig i Kongo. Detta är semantiska minnen, historiska fakta liksom att Kennedy blev skjuten i Dallas av Lee Harvey Oswald, som i sin tur sköts någon dag senare av Jack Ruby.
Man förstod alltså att det som försvunnit i minnesväg måste vara bland det bortopererade. Man förstod att långtidsminnet skilde sig för minne att lära sig göra saker exempelvis cykla skilda sig från att minnas saker som fakta och personliga upplevelser.
Idag har man metoder att studera sådana saker med bland annat magnetkamera som studerar vilka områden som är aktiva då man tänker på något, gör något fMRI och det finns även andra metoder. Man vet betydligt mera idag.


Varför är det här intressant? Man kanske inte kan se det direkt men minnet är något som kan skadas vid MD, i själva verket har ganska många cirka 50 procent kognitiva problem. Att förstå minnet i alla dess aspekter kan vara en hjälp av hantera dessa svårigheter.
bilden arbetsmaterial

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar