Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, februari 19, 2012

Om Hjälpmedel- utnyttja dem som sparbössor av energi. Tag hjälp av experter.
Inspirerat av intervju med arbetsterapeuten Liisa Östberg

Utnyttja den kunskap som finns.
Om man inte utnyttjar den kunskap som finns hos sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, uroterapeuter, kurator finns risk att man gör fler misstag än man behöver. Ett misstag kan vara detta att man slösar på energi som man kunnat spara genom användning av hjälpmedel. Man kanske tränar fel, lägger av med aktiviteter som betyder mycket men man inte tycker sig orka med på grund av att all kraft går till livets trivialiteter. Man kan också med hjälpmedel minska beroendet av andra. Man kanske klarar att ta sig upp ur sängen själv och liknande.

Hjälpmedel som sparbössor-där man sparar energi:
Rullstolen och sängen är två viktiga hjälpmedel för exempelvis den som har fatigue och där det vardagliga som att stiga upp, tvätta sig , ta sig fram är stora belastningar som stjäl energi.. Där kan man använda den elektriska sängen som sparbössa som man sparar energi i. Man får energi kvar att göra det roliga, det som ger en stimulans i livet, exempelvis gå på utställningar, bibliotek, fotbollsmatcher. Om man enbart orkar att göra det nödvändigaste som att gå upp, tvätta sig, klä sig äta innan man behöver lägga sig och vila lider man brist på stimulans. Då man gör något lustfyllt, roligt får man en bättre livskvalitet. Det finns också undersökningar som visar att om det man gör är roligt får man en bättre effekt på hälsan. I undersökning fann man att pensionärer som ägnade sig åt dans i stället för någon mer tråkig aktivitet fick bättre resultat på hälsan (Effect of a community-based Argentine tango dance program of functional balance and confidence in older adults. McKinley P et al Faculty of Medicine, McGill University, Montreal.)

Att ta sig upp ur sängen är ett kämpande som slukar mycket energi.
Sängen fungerar så att man trycker upp sig till 90 grader och sedan kan man reglera så att man blir sittande. Därefter kan man höja sängen tills man kommer i ett läge då man nästan står upp och då är man närmast färdig att gå. Då har man sparat mycket energi som man kan använda senare.
Sedan finns en del hjälpmedel till att tvätta sig och liknande. När man väl är färdig för den nya dagen och ätit sin frukost kanske man har kraft att ta itu med saker man verkligen vill göra eller till och med det man måste göra. En elektrisk säng kan betyda mycket för välmåendet. Vill man ha kvar sin egen säng kan man i stället använda elryggstöd, som används bara för att ta sig upp i sittande. Arbetsterapeut hjälper till med att ta fram hjälpmedel man behöver.
Det finns också mycket bra sängar på kommersiella marknaden som har en del sådana funktioner till ett rimligt pris.

Vad vill man egentligen göra?
Vad vill man göra? -ut och titta i naturen, se sig nyfiken kring?
När man blir kroniskt sjuk förändras mycket: Men det kanske inte behöver vara mycket. Det behöver inte förändra livet totalt. En hel del saker kanske faller bort som inte behöver göra det, som att gå ut och fika, komma ut i naturen, gå på fotbollsmatch, konsert, utställning, biblioteket. Någon form av rullstol kanske är lösningen även om man klarar att gå, men där gåendet tar energin bort från det man egentligen ville njuta av. En arbetsterapeut kan hjälpa till med en genomgång av hur dagen ser ut, vad man underlätta med hjälpmedel både vad gäller det privata livet och om man arbetar (lönearbete eller ideellt).

Hjälpmedel och arbetsanpassning
Inom arbetslivet finns kanske också hjälpmedel att använda eller man kan behöva ändra arbetet på annat sätt. Arbetsgivare har en skyldighet att medverka till att arbetet skall fungera. Det kan betyda andra arbetsuppgifter. Behöver man hjälpmedel för att klara arbetet eller för att klara sig till eller ifrån arbetet finns det medel för detta som kan fås via försäkringskassan eller arbetsförmedlingen. Man beh¨ver inte ha varit eller vara sjukskriven för att en utredning om detta skall göras och åtgärder insättas. Om man har företagshälsovård kan denna medverka. Det är en drömuppgift för företagshälsovården att förbättra arbetssituationen och söka lösningar. I själva verket finns mycket resurser för detta att möjliggöra ett arbete.

Rut Holm svensk aktris som ofta spelade hemhj¨lp, tidvis högst betalda stjärnan i svensk film.
Det kan också vara så att man orkar med sitt arbete bättre om man slutar med vissa saker hemma. Man kanske skall skaffa sig städhjälp. Städning tar en massa energi. Städhjälpen kanske finns inom familjen, äkta hälft ( mejor naranja- den bättre apelsinhalvan på spanska) eller barn som vill öka på sin veckopeng eller städa sitt eget rum. Kanske man är berättigad till kommunal hjälp där arbetsterapeut eller behovsprövare kan ordinera detta. Sedan finns det ju möjlighet till städhjälpen RUT (rutavdrag). Detta kan spara dig en massa energi som du vill ha till något roligare.

Kommun och landsting hardistriktarbetsterapeuter anställda för att hjälpa till med dessa arbetsuppgifter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar