Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, januari 14, 2010

Fel på "inflammationsreflexen" kan det ge autoimmuna sjukdomar???

Men det finns också nyare forskning som tyder på att inflammation även kontrolleras via nerver, speciellt nervvägar som tillhör det autonoma nervsystemet, över vilket vi inte kan styra med viljan på samma sätt som när vi vill lyfta en arm, blinka eller vrida huvudet åt vänster.

Man har bland annat hittat en sådan väg som via reflexer kontrollerar inflammation genom att hämma proinflammatoriska cytokiner. Det finns spekulationer om att nervsystemet har en förmåga att nosa upp bakterier och virus i kroppen; kanske finns det i allra första frontlinjen av immunförsvaret. Jan Andersson infektionsprofessor på KI skriver om detta i artikeln The Inflammatory Reflex -Introduction. Är immunförsvaret ett sjätte sinne. Jan Andersson skriver bland annat att, immunsystemet kan producera ACTH som är ett hypofyshormon somstyr bland annat kortisolproduktionen från binjurarna men även acetylkolin, melatonin och endorfiner medan nervceller kan producera IL-1. Det finns alltså ett samarbete mellan immunsystemet och nervsystemet i försvaret mot bakterier och virus.

INF-alfa tycks inte bara vara verksam mot virus utan det ger också smärtstillande effekter via endorfinpåverkan. Smärta och immunsystemet hänger nära ihop. Ett fynd som kan ge nya mediciner i framtiden Ett ganska stort antal sådana fynd finns numera som talar om samarbetet mellan nerv och immunsystem.

Bland annat är vagus nerven inblandad. Den kan skicka signaler till hjärnan att nu är det inflammation på gång. Denna nerv har en del som skickar meddelanden till hjärnan men den har också delar som skickar meddelanden ut i kroppen., bland annat till kroppen att den skall varva ned efter stress, signalerar att hjärtat skall lugna sig etc. Men här utgör den första delen i vad som nu kallas

DEN INFLAMMATORISKA REFLEXEN

Denna inflammatoriska reflex, skriver Jan Anderson, kommer efter att en bakterie eller virus skapat ett intensivt svar med signalsubstanser, cytokiner, vilket framkallar sickness response, sjukdomssvar i kroppen,. Som följd av denna mängd inflammatoriska substanser kommer den inflammatoriska reflexen, som via nerver signalerar till hjärnan om det massiva inflammationsvaret. Och nu skickar hjärnan tillbaka antiinflammatoriska signaler, signaler som en del av dem också går via vagus, men nu åt andra hållet. Vagus producerar bland annat signalämnet acetylkolin som kan påverka makrofagerna,( som har en viktig funktion i immunförsvaret: stimulera, aktivera lymfocyter bland annat) men genom acetylkolinet hämmas nu deras aktivering och detta har en kraftig inflammatorisk verkan.

Vad som är speciellt intressant med Jan Anderson artikel är att han spekulerar i huruvida en dysfunktion i denna antikolinergiska väg kan ha en betydelse för vad man kallar autoimmuna sjukdomar. Kan en skada på denna del av nerv-immunförsvaret leda till en kraftig system inflammation även då man bara är utsatt för mycket låga doser av ” något som upplevs kroppfrämmande”.

Läs om Jan Anderssons forskning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar