Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.
Min bok, Dimman lättar—att leva med MS, har kommit


Ur boken:

Hjärndimma finns vid många former av ohälsa, exempelvis järnbrist, låg ämnesomsättning, cancersjukdomar, depression, neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, allvarliga och långvariga infektioner. Vid multipel skleros är hjärndimma inte ovanligt och kan kännas som om förmågorna att tänka, förstå och minnas är bristfälliga. Förnimmelserna kan kännas mer diffusa och hjärnverksamheten trögare. Man kan till och med uppleva att tillvaron är som beslöjad. Man använder ofta det engelska ordet för hjärndimma, brain fog, även på svenska.

START


Translate

fredag, januari 22, 2010

Låga d-vitaminnivåer ökar riskerna för skov enligt ny studie.

Forskaren Ellen Mowry säger: ” vi har en tid vetat att låga halter av d-vitamin är en riskfaktor för att utveckla MS, men det här är den första studien med syftet att värdera d-vitaminets påverkan på fall där man redan har MS. I studien fann man att låga d-vitaminnivåer ökade risken att få skov hos patienter som fått MS i barndomen.

Hon hara dock inte helt rätt. Det finns två studier tidigare. Bruce Taylor vid Menzies Institute studerade 145 personer och fann att skov tycktes minska ju högre halt av d-vitamin man hade. 10 nanomol tycktes minska risken med 10 %. Observera att d-vitamin kan mätas i nanomol/l eller nanogram. En annan studie där man studerat hur höga doser av d-vitamin tolererats av MS patienter, och som en del i den studien finns också en antydan om att högre halter av d-vitamin skyddade mot skov, om jag minns rätt var det till och med så att man kunde se ett samband mellan skoven och halten av d-vitamin. Jag citerar mig själv: Jag har tidigare skrivit om denna studie men då har resultatet mer presenterats som att man klarat att ta höga doser d-vitamin utan biverkningar men som fynd blev det färre skov men nu presenteras alltså studien med tyngdpunkten på färre skov. Om detta kan man läsa på MSRC den 29 april 2009. Forskaren Jodie Burton, Toronto i Ontario som leder denna forskning från har analyserat och arbetat vidare med studien och vågar nu presentera mer slutsatser: Om man letar på vad som gjort avseende denna studie finner man följande vid neurologiska institutionen vid universitetet i Toronto:

År 2007 Vid ECTRIMS konferens i Prag presenterades fas I studie där man undersökte tillskott av D3 vitamin i eskalerande mänger.

ÅR 2008 AAN:s årliga möte i Chicago, undersökning med eskalerande doser av d-vitamin och kalciumtillskott. Fas I/II studie

År 2008 WCTRIMS möte i Montreal: Presentation av studie avseende stigande d-vitamindoser plus kalciumtillskott. Fas I/ II studie.

År 2009 AAN:s möte i Seattle ( pågående) Immunologisk analys av fas I/II studie av stigande doser av vitamin D3 plus kalcium.

Så den nu publicerade studien är snarare den tredje studien som antyder att d-vitamin kan verka skyddande mot skov. Vad som är kanske lika intressant är att Ellen Mowry säger: vi har en tid vetat att låga halter är en riskfaktor för att utveckla MS. (We have known for some time that vitamin D insufficiency is a risk factor for developing MS)

Ellen Mowry arbetar som klinisk lärare i neurologi vid University of California i San Fran.

Studien publicerades on line i Annals of Neurology. Den visar att en ökning av halten d-vitamin med 10 nanogram per liter ger 34% färre skov. Försöker man öka halten med 15 nanogram/l minskar skoven med 50% , fortsätter Mowry. Detta motsägs inte av den andra studien även om kanske inte siffran är den exakta. ( Jämför siffran för Cladribine ovan).

Se också min egen extrapolering av skovfrekvens och d-vitamin halt utifrån statistik om MS och d-vitamin. Det är lite fantasi men det är inte helt taget ur luften.Den aktuella studien omfattade 110 patienter som fått MS i unga år, före 18. De följdes genomsnittligen i 1,7 år, varvid man studerade deras d-vitaminnivåer, skovfrekvens mm.

Studien fastställer inte att d-vitamintillskott är bra för MS patienter säger hon, men den pekar på att det är viktigt att man studerar detta i större studier.

Men en sak säger i alla fall artikeln. Är det inte dags att ändra rekommendationerna av d-vitamintillskott. Här verkar tämligen klart att d-vitamin minskar insjuknande i MS- och säkert många fler sjukdomar.

Själv tar jag 2000 IE d-vitamin även då jag befinner mig på soliga ställen. I Sverige vintertid tar jag mer. Huruvida det hjälper eller ej vet jag inte med absolut säkerhet, men denna studie ger ytterligare stöd för det. Dessutom vet man inte mekanismen och så länge man inte kan säga att en mekanism utlöser MS och en annan utlöser skov, känns det logiskt att ta d-vitamin med gott vetenskapligt stöd. Men det terapeutiskt viktiga är vilka halter man har, och där kan bara provtagning ge svaret.

1 kommentar:

  1. Gunilla7:41 em

    Fick ett MS-skov och MS-diagnos våren 2006 och har sedan dess tagit D-vitamin och Omega-3 tillskott. Har ingen bromsmedicin. Har inte haft några fler skov, och magnetrtg. efter 3 år visade inga tecken på aktiv sjukdom. D-vitaminet verkar också ge ett bra skydd mot infektioner. Är aldrig sjuk, vilket borde vara positivt eftersom MS-skov ibland startas av infektioner. Eftersom jag använt d-vitamin från det att jag fick min diagnos är det ju svårt att veta om det gjort någon skillnad, men jag är pigg och mår bra.

    SvaraRadera