Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, januari 03, 2010

HJÄRNANS PLASTICITET


När jag läste medicin var det en etablerad sanning att nervceller i den mänskliga hjärnan inte kunde nybildas efter födseln. Nu har man konstaterat att det finns stamceller i hjärnan i hippocampusområdet och i närheten av de vätskefyllda hålrummet, de s.k. ventriklarna. En svensk forskare Peter Eriksson1 kunde 1998 visa på att nybildning av nervceller skedde i hippocampusregionen, ett område viktigt för våra minnesfunktioner. Studien var dock svår att upprepa, eftersom ett ämne som använts var starkt toxiskt och Peter Eriksson hade lyckat hitta ett antal cancerpatienter som utsatts för medlet . Han gjorde en studie av material från deras hjärnor efter döden och fann då att nybildning av neuron eller nervceller tycktes ske just i hippocampus. På grund av att studien var svår att göra om har resultatet varit en tvistefråga.

Liknande resultat har emellertid därefter kommit från olika forskargrupper, och man tror nu att det det sker nybildning av nervceller i delar av hjärnan. Källa: Jonas Frisén professor vid Karolinska Institutet. Så här skriver Tatsuhiro Hisatsune , professor vid Tokyo universitet: Det bildas ständigt nya neuron i i hippocampus regionen under vuxenåren, neuron som är inblandade i inlärnings- och minnesfunktioner. Dessa nybildningar förstärks under vissa fysiologiska omständigheter som en stimulerande miljö, inlärning och träning samt vid vissa sjukliga tillstånd som stroke, epilepsi etc.

Som vid många andra tillfällen är det alltså ”icke sant, vad jag lärde mig förr”(Gustaf Fröding- En fattig munk från Skara) utan det sker nybildning av nervceller utifrån stamceller. Detta har lett till att man numera har förhoppningar om att kunna laga skador vid neurologiska sjukdomstillstånd och trauma.

Vid Sahlgrenska akademin har man nyligen funnit att ett ämne som kallas C3a påverkar stamcellerna till att mogna till nervceller och också påverkar hur dessa nya celler vandrar i hjärnan. Man har förhoppningar om att denna forskning så småningom skall kunna utvecklas till nya mediciner som kan medverka till att skadad nervvävnad kan ersättas av ny genom att nybildningen av nervceller förstärks. Intressant är att peptiden C3a tillhör immunförsvaret. Den forskare som lett forskargruppen är Marcela Pekna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar