Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, januari 31, 2010

om reparation av skadad vävnad i nervsystemet:

Ur ett antal artiklar från MSRC news: (länk marginalen, se under 2010 januari)

Om reparation av skadad vävnad vid MS och vid ryggmärgskador:

National MS society har gett 742, 500 dollars till forskning om användning av ersättningsvävnad vid MS skador på centrala nervsystemet till Tom Lane's team vid Irvine University i Kalifornien. (Finns att läsa på phys.org.)

Målsättningen med forskningen är att kunna ”spruta in” ( infusion) celler, som kan göra nytt myelin kring där det är skadat eller till som kan förvandlas till friska nervceller, enligt Tom Lane.

Vid samma universitet har forskare inom området ryggmärgsskadade redan visat att det finns möjligheter till att laga myelin genom att ersätta skadade celler med nya. Forskaren Hans Keirstead har skapat en teknik som kan förvandla mänskliga embryonala stamceller till förstadier till de myelinbildande cellerna oligodendrocyter (OPC- oligodendrocyt precursor cell), och som han visat kan laga skadad nervfunktion. Dessa fynd har nu lett till ett klinikt försök med personer som fått en akut ryggmärgskadade.

Denna video är med Hans Keirstad. Han talar lite grann om forskning med stamceller. Jag tycker han talar instruktivt om vad god forskning är.


Genom att använda celler av samma typ kommer man nu att undersöka om dessa celler har förmågan att laga myelinskador vid MS, och vidare hur kan dessa celler på ett säkert sätt kan komma in i kroppen.

Det forskare som är inblandade har olika specialiteter.

Lane själv kommer att studera kommer att studera kemokiner, dvs budbärare i immunsystem och hur dessa kan påverka möjligheterna för de aktuella cellerna OPC att nå de ställen där reparationerna skall ske i nervsystemet.

Professorn i fysiologi och biofysik George Chandy kommer att undersöka metoder att dämpa T cellernas aktivitet medan OPC lagar proteinerna. Med detta avses de T celler i immunsystemet som är bovarna i dramat och bryter ner myelinet.

Michael Calahan tillika professor i fysiologi och biofysik, skall arbeta med att hitta metoder att följa och synliggöra hur stamceller och immunceller förflyttar sig i CNS ( centrala nervsystemet) hos levande.

Michael Demetrio som är biträdande professor i neurologi och styresman för sammarbetsprogrammet om MS vid Irvine, skall under hur enzymer styr T celler( immunceller som förstör myelin) och möjligen också OPC cellerna,( de celler som skall reparera)

Steven Schreiber är professor i neurologi skall bestämma huruvida niacin ( på denna länk finns också en blänkare om ms och statiner. intressant för mig eftersom jag tar sådan medicin )kan öka reparationförmågan hos OPC cellerna.

Tidigare har man kunnat visa att hudstamceller kan utvecklas till andra typer av celler än hudceller, exempelvis nervceller. Vid Stanforduniversitet har man nu förvandlat vanliga hudceller till nervceller utan att gå vägen över hudstamceller. Detta kan vara ett viktigt steg inom ” reparationsmedicinen”, genom att det kan göra det lättare att producera nervceller och får förråd av det för behandling av bl.a. Parkinson och ryggmärgskadade.


Hudceller blir nervceller

Från Marius Wernig laboratorium


Man har alltså förvandlat en celltyp, hudcellen till en helt annan, nervcellen. Dessa är nervceller fungerar till fullo och kan göra i princip allt som nervceller i hjärnan kan göra. De kan skapa förbindelser med och signalera till andra nervceller. Viktiga funktioner som nervceller har och måste kunna göra om de skall kunna användas för reparationterapi. Hittills försök på möss men man skall nu försöka göra det på mänskliga celler.

Dem bakomliggande tekniken är att man behandlat hudcellerna med en blandning av tre gener.

Man har tidigare 2007 upptäckt ett sätt att låta så kallade pluripotenta stamceller bildas från vuxna, mogna celler som sedan kunnat utvecklas till någon annan utvecklad celler. Den aktuella undersökningen visar att detta är en omväg.

Källa Muliple Scrlerosis Resource Center News 29 jan., 2010.

Slutligen om repartion av myelin.

Biogen kommer att inled en fas I studie om ett ämne, BIIBO33. Detta är en antikropp framställd för att blockera Lingo 1. Lingo-1 tros stoppa myelinproduktion då det är nog med myelin kring den aktuella nervtråden. Att blockera Lingo-1 kanske kan göra att myelinet återskapas hos MS sjuka ( Sådant sker hos vuxna friska)

Vid en mus-MS, dvs djurmodell av MS hr BIIBO33 visat sig effektiv.

Nu skall 64 friska personer i Holland ingå i en fas I studie för att bedöma säkerheten av medlet och hur det tolereras. Var av en av personerna kommer att få en enstaka dos av medlet.

The antibody has been shown to be effective in mouse models that are accepted as being useful for mimicking the properties of MS.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar