Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, december 30, 2009

D-vitamin och diabetes


D-vitamin är alltfort aktuellt, faktum är att forskning om d-vitamin och olika sjukdomar har pågått länge men det verkar inte som det fortfarande finns ganska få som har samlade kunskaper. Under senaste åren har det börjat att komma lite från olika myndigheter och andra institutioner som långsamt visar att den massiva forskning som finns har börjat sätta spår. Bland annat har det kommit nya rekommendationer avseende graviditet och intag av d-vitamin. Barnläkarföreningen i Canada har till exempel rekommenderat ett tillskott på 2000 IE till gravida kvinnor, bland annat för att påverka graviditet( speciellt under vinter) och minska graviditetstoxikos och för att barnet hälsa skall förbättras. Det gäller den sedan snart 100 år kända risken rakit, men det gäller också troligen mycket fler sjukdomar som olika cancrar, inflammatoriska sjukdomar, diabetes, depressioner mm. I landet Israel där det inte saknas sol har man funnit att det finns ett flertal personer med sådan klädsel att de utvecklar låga nivåer av d-vitamin och man har där börjat rekommendera d-vitamin till gravida kvinnor. Det rör på sig.

Jag tänkte att jag skulle titta på vad som hänt i Finland efter att man börjat sätta till d-vitamin till mjölk och margariner 2003 och 2004. Man har tidigare sett att diabetes typ I har ökat I Finland, möjligen efter och på grund av att man minskade på att ge d-vitamin till småbarn. Det stämmer I varje fall tidsmässigt, men just uppföljning av detta kanske är för tidigt, däremot har man följt upp huruvida halten av d-vitamin I blodet har förändrats och det hade den: Vid Åbo universitetssjukhus gjordes en undersökning av en grupp barn och man fatt att gruppens värde steg från 54.7 till 64.9 nmol/l av 25(OH)D.
2001 publicerades en annan undersökning i Lancet, där man studerade d-vitamin och diabetesutveckling hos barn, där man drog slutsatsen att d-vitamin är kopplat till minskad utveckling av diabetes typ I. 12000 finska spädbarn födda 1966 följdes och man fann att de som fått de rekommenderade tilläggen av vitamin d hade 80% minskad risk att utveckla diabetes typ I. Barnen följdes till 1997, då de bör ha varit 31 år och då hade 81 individer fått diabetes typ I. De som regelbundet fått d-vitamintillskott hade alltså 80% minskad risk men även de som intog tillskott någon gång hade minskad risk jämfört med de som inte intog något tillskott alls. De barn som fick engelska sjukan, rakitis vilket är en tecken på d-vitaminbrist fick däremot en 3-faldig ökning av risken att få diabetes typ I.
Jag fann också en annan studie om diabetes typ II och d-vitamin, där man genom att titta på lagrat blod från 1973-80 av män och kvinnor mellan 40 till 73 år, vilka ej hade diabetes och sedan gjordes en uppföljning 22 år senare varvid man fann att 412 hade utvecklat diabetes typ II, och till dessa utvalde man 986 kontrollpersoner som matchades avseende ålder, kön och andra egenskaper. Man fann då att att de män som hade den högsta halten d-vitamin i blodet ( den grupp som tillhörde högsta kvartilen, dvs de 25% som hade högst halt) också hade minskad risk att insjukna i typ II diabetes. Det verkar alltså som d-vitamin skyddar mot även diabetes typ II lika väl som typ I även om det är olika sjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar