Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, december 19, 2009

Om minnet, lite om begrepp.


I stort delar man upp i vad som på engelska kallas declarative memory och procedure memory.På svenska skulle declarative memory kunna heta klargörande minne; ordet declare kommer från latinet och betyder att göra något klart. .

Procedurminnet handlar om förmågan att lära in komma ihåg färdigheter. Det vanligaste exemplet jag stött på beträffande procedurminnet är ”att kunna cykla”, något som finns i kroppen och inte ens behövs vara medvetet trots att det alltså är minnen. Men för att inte följa alla andra tar jag bilkörning som ett exempel. Det är också åtminstone en del procedurminnet; man tänker inte att man måste bromsa nu, att man måste växla nu utan det följer automatiskt av de intryck man tar in. Vrider jag på ratten åt det hållet styr bilen åt det hållet. Hur är det när man backar? Och hur är det med att backa med släpvagn? Det tar en tid att få in det i procedurminnet. Till slut hamnar det där och sker utan att man måste tänka steg för steg hur man skall gasa och vrida på ratten.


Deklarativt minne eller klargörande minne innebär medvetet ihågkommande av fakta, kunskap, erfarenheter och händelser.

Det kan i sin tur delas upp i episodiskt minne och semantiskt minne.

  • Episodiskt minnet handlar om vad som har hänt, vad man upplevt, fakta till exempel namnet på någon från barndomen.

  • Det semantiska minnet handlar om mer allmän kunskap, förståelse av ord, förståelse vad ett redskap skall användas till och det har inte nödvändigtvis med erfarenheterna att göra.

När det gäller MS upplever man ofta svårigheter med att lära sig i samband med minnessvårigheter. Då handlar det om det episodiska minnet. Här kommer ytterligare en uppdelning in när man tittar på hur man skall lära in saker.

Ett skede är när man får in intrycken från sina sinnesorgan, synen, hörseln, känseln, lukten och smaken för att lära in något. Man kan kalla detta det perceptuella minnet. Detta skede är mycket snabbt övergående, kanske blott någon sekund och sedan övergår det i arbetsminnet, som också är kortvarigt. I arbetsminnet bearbetas informationen från sinnesorganen (perceptionen). Man skall kunna hålla saker i minnet för att kunna bearbeta det. Om man skall räkna ut vad 5 gånger 7 är, gäller det att komma ihåg siffrorna samtidigt som man plockar fram multiplikationstabeller från nånstans. Mer avancerade saker som 3x11x6 ställer större krav på arbetsminnet att kunna hålla kvar saker i medvetandet. Enligt boken Multiple Sclerosis- Understanding the cognitive challenges är det bland annat de där operationerna i arbetsminnet som är problematiska vid MS. Arbetsminne motsvarar ungefär vad man tidigare kallade korttidsminne. Arbetsminnet är mycket viktigt för mer avancerade kognitiva aktiviteter.

Vad som händer i hjärnan när man tittar på någonting är ganska komplicerat redan innan det blir en bild av exempelvis en grön ask eller en röd boll. Det är någonstans i de här trakterna som det är viktigt att det man lär in är adekvat för att minnet skall fungera, och det blir troligen problematisk om någon nervtråd, ett axon leder informationen långsammare, om myelinet är skadat. Titta på bilden om vad som händer när man ser en grön fyrkant. Lägg sen till att det behövs ytterligare information, tidsaspekt, avstånd, läge i rummet etc. för att man skall få ett effektivt minne av det man ser. Det vi ser är oftast mycket mer komplicerat än en grön fyrkant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar