Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, december 18, 2009

Kognitiva skador vid MS

I boken Multiple Sclerosis- understanding cognitive challenges-

skiver Rosalind Kalb, att det är viktigt att tillåta sig känna sorg över kognitiva förändringar som sker som följd av sjukdomen. Rosalind Kalb är en klinisk psykolog och chef för National MS Society's resurscenter för personer som arbetar inom MS området. Hon har skrivit ett flertal böcker och broschyrer om MS.

Mellan 50-66 procent av MS patienter har kognitiva förändringar i varierande omfattning enligt boken. Och det är en relativt ny kunskap, tidigare trodde man kanske att 2-4 procent kunde ha det och okunskapen om det var stor. Frågade man om exempelvis minnessvårigheter, kunde man få till svar: -Du är deprimerad eller vi blir alla äldre eller man får inga kognitiva förändringar vid MS.

Rosalind Kalb skriver att det är lika viktigt att sörja och acceptera de kognitiva förändringar som sjukdomen gett som de fysiska förlusterna. Först då kan man släppa de förluster man lidit och börja arbeta med att anpassa sig till sin nya situation. När man väl funnit strategier att hantera förändringar kan självkännedomen växa och självförtroende öka.

När man talar om kognitiva förmågor i allmänhet kan man kortfattat beskriva det som mental skärpa, skriver en annan psykolog John De Luca. Han är neuropsykolog och professor vid Institutionerna för fysioterapi och rehabilitering sam neurovetenskaper vid New Jersey Medical School. Han skriver om vad kognition är och förekomsten av olika skador vid MS och går bland annat in ganska djupt på minnesfunktionerna. Det finns där olika typer av minnen. Det kan vara viktigt där att se att det till en del är begrepp som hjälper oss att bearbeta vad det handlar om. När man talar om korttidsminne, långtidsminne och andra termer så är det inte frågan om att det finns ett organ som har hand om långtidsminnet, det är inte ens säkert att det är korrekt att tala om ett separat långtidsminne. Men alla vet vad man syftar på och man får ta det för vad det är. Man talar om många saker som inte finns i verkligheten men ändå vet många vad man menar. Spöken finns väl inte eller?De kognitiva skador man ofta ser vid MS handlar om

 • Komplex uppmärksamhet, med andra ord är detta simultankapacitet. Jag känner igen det väl. I vissa perioder har det varit väldigt nödvändigt att fokusera på en sak i taget, annars blev allt en enda röra. Det kan vara svårt ibland när det finns flera aktörer)

 • Hastigheten som man bearbetar information. Likaväl som nerverna till ben eller armar kan ge förlångsamning kan givetvis dessa delar av nervsystemet påverkas.

 • Inlärning och minne. Jag skrev en del om detta i mitt förra inlägg.

 • Perceptuell förmåga. Förmågan att uppfatta sinnesintryck. Synbesvär vid MS är ju välbekant. För min del tycker jag att det även påverkat hörsel, för att inte tala om känselsinnet.

 • Exekutiva funktioner, en sorts kontrollfunktion som styr samverkan av de andra kognitiva funktionerna. Det hjälper oss vara målinriktade, att komma ihåg och fokusera och att planera. Det kan också hjälpa oss styra bort från lockelser som inte leder vidare.

 • Att finna ord,” jag har det på tungan” fenomenet.Kognitiva funktioner som ofta inte är påverkade

Grundläggande uppmärksamhet. Vakenhet. Men jag tycker definitivt att jag upplevt påverkan på det, men inte nu längre.

Verbal förmåga, förståelse, uttrycksförmåga, att kunna beteckna saker och repetition.

Intelligens.

Givetvis finns här undantag och det kanske också är viktigt att påpeka att det som är vanligast är milda till måttliga problem. Men även milda kognitiva besvär kan vara betydande för en själv. Budskapet i de kapitel jag läst hittills är att kognitiva besvär går att hantera och träna likafullt som fysiska besvär. Och en viktig del är nog att sörja och erkänna dem.1 kommentar:

 1. Anonym12:34 em

  Det här är intressant men jag tror att det är individuellt hur man förändras kognitivt med MS. Jag kan ibland tycka att jag glömmer saker men efteråt känner jag att det var lika bra att glömma det för det var inte så viktigt. Hjärnan är smart på ett sätt, den vill inte befatta sig med onödig information. Samtidigt har jag utvecklat talanger som har legat latent under många år, har börjat rita tex och jag är förvånad över vilka artistiska talanger jag har. Kreativiteten har skjutit i höjden, jag behöver bara titta på en bit papper, en tygbit, några pennor och 1 timme senare har jag en tavla på väggen.Så det finns mycket positivt med kognitiva förändringar och det är just dem man får titta på. Jag brukar säga ibland att trots att jag har några ärr i hjärnan så är den vassare än rakbladet. :) :) Eller som man säger på engelska: I'm still going strong. :) :)

  SvaraRadera