Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, december 16, 2009

Ny studie om CCSVI planeras i Vancouver

Undersökning av CCSVI, (kronisk cirkulationsvikt i vener från hjärna och ryggmärg.) planerad vid universitetet i Vancouver, University of British Columbia. Här från ytterligare ett hörn av världen där man planerar forskning om detta.

Intresset för CCSVI har exploderat. Neurokirurgen Robert Zivadinov i Buffalo som också planerar en ny studie, säger att efter att ett reportage på TV avseende Zamboni och hans Liberation Therapy, som sändes för tre veckor sedan har han kontaktats av 8000 patienter som vill bli undersökta. Zidvadinov planerar sin studie bland annat med Bianca Weinstock-Guttman, en välkänd MS forskare med ett antal publikationer. Hon har bland annat medverkat i en liten studie från 2005 som tydde på att lågt fett i kosten plus omega-3 kan vara välgörande vid MS.

Det är väldigt viktigt att man får forskning till stånd för att utreda biverkningar och risker, samt givetvis om resultaten från de Zambonis studier håller.

Anthony Traboulsee är forskningsledare

Studien

Personer med MS Kontrollpersoner

Steg ett: undersökning av vener i nacke och bukregion, ultraljud, MRI


Hälften av patienter med hinder i vener kommer att gå vidare till ett andra stadium, med vidgning av venerna

Patienter med hinder i venerna som ej åtgärdas

Uppföljning av kirurgisk åtgärd

Jämförelse personer


Studien är ännu inte finansierad men man kommer att ansöka om stöd från NMSS, privata donatorer samt från Canadian Institute of Health Research.

Traboulsee är väletablerad MS läkare och forskare i Canada och har samarbetat med NMSS, vilket talar för att man kan hoppas på stöd från denna förening. Han är bland annat intresserad av diagnostik och har medverkat i hur man bäst skall utnyttja MRI i diagnostik och uppföljning av MS.

Man kan alltså se att väletablerade forskare intresserar sig för detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar