Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, augusti 23, 2010

Fysisk träning-hjärnans plasticitet och MS


Ruchika Shaurya Prakash forskare i psykologi med inriktning på hjärnans plasticitet( hjärnans förmåga att anpassa sig, läka mm) vid Ohio State University publicerade i början av året en studie om fysisk träning och dess påverkan på hjärnan vid MS. Studien är inte stor men ändå intressant.

Studien omfattade 21 kvinnor med skovförlöpande MS, RRMS och som kontrollgrupp fanns 15 friska kvinnor som i övrigt matchades mot kvinnorna med MS beträffande ålder och utbildningsnivå.
Det man undersökte var fitness, hur pass tränade man var med hjälp av konditionstest på ergometercykel där man bland annat mätte syreupptaget; man undersökte kognitiv funktion, bland annat hur snabbt man löste vissa uppgifter t.ex. hur många ord man kunde komma på som började med bokstaven F på en minut samt strukturella förändringar i hjärnan med magnetkamera.

Beträffande kognitiv förmåga fann man som förväntat att de friska kunde lösa kognitiva uppgifter snabbare, men man fann också en skillnad mellan de med MS som hade god fitness jämfört med dålig, där de med god fitness presterade signifikant bättre och de med MS och allra bäst fitness inte låg långt efter de som var friska.
Även beträffande strukturella förändringar i hjärnan fann man att de som var bäst tränade hade både färre MS förändringar och mindre sådana och även den totala volymen i hjärnan av grå substans var 20 procent lägre i gruppen som hade sämre fitness än bättre.

Diskussion: Det finns givetvis en felkälla här om man säger att fysiskt träning minskar skadan av MS nämligen att de som är minst skadade orkar och kan träna mer, men det finns forskning, säger Prakash, som visar att fysisk träning stimulerar produktionen av tillväxtfaktorer som stimulerar den grå substansens( nervcellskropp och utskott) tillväxt och skyddar den vita substansen (myelinet).

Man planerar nu gå vidare med att se om man genom att träna patienter med MS verkligen kan förbättra den kognitiva förmågan och om det har positiva effekter på hjärnan ( färre och mindre lesioner, mindre atrofi).

Tidigare avrådde man från fysisk träning vid MS, man trodde det kunde utlösa skov. Denna studie stöder den förändrade hållning man nu har till träning vid MS

Det finns alltså forskning som stöder att man kan förbättra hjärnans plasticitet(läkningsförmåga, omformbarhet mm) med
  1. fysisk träning
  2. mindful meditation och mindfulness
  3. omega-3. Jag extrapolerar kost.
Källa Science Daily

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar