Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, augusti 31, 2010

Mer från Kandels föreläsning: om expressivt minne. Om minnesförsämring hos äldre och Alzheimers sjukdom

Expressivt minne :

experiment: Man gör ett experiment med möss; placerar dem på en cirkulär skiva

med 40 hål runtom periferin. Vid ett av hålen finns en låda dit de kan undfly, där

det finns mat och lugn. Så spelar man rock and roll högt och lyser med starkt ljus

vilket mössen inte gillar. När de släpps fria i cirkeln springer de runt i cirkeln tills

de hittar hålet med lådan och slinker ner. Efter några gånger kan de med hjälp

av ledtrådar springa till hålet snabbt. De har alltså lärt sig ett faktum, fått ett

expressivt minne.Vad händer i synapsområdet när man ger stimulering. Då aktiveras två sortersglutamatreceptorer i mottagande del av synapsen (postsynaps), normalt är bara en typ aktiv, men påbörjas upprepad stimulering blir även den andra typen av receptor aktiv;

Följden är att mer kalcium kommer in i cellen och kalcium aktiverar ett ämne ett signalämne, som gör ytterligare receptorer börjar växa fram i mottagande delen av synapsen. Detta är korttids-minnes biologiska mekanism vid expressivt minne. Alltså sker delvis andra ämnen och förändringar i postsynaptiska delen av synapsen vid expressivt minne.

Vad händer då vid etablering av långtidsminnet?

Vid upprepad stimulering nås en tröskel då signalsubstansen dopamin börjar produceras i presynpsen och en dopaminreceptor i postsynapsen tar emot signalen i form av dopamin; vilket leder till att signaler går till nervcellens kärna, där DNA finns, och det börjar att uttryckas flera olika proteiner, som leder till en utväxt av nya synapser.

Dessa nya synapser är uttryck för det expressiva långtidsminnet, som alltså finns i post- synaptiska delen av synapsen.

Signalämnet dopamin är involverat i olika sjukdomar, bland annat Parkinsons sjukdom och schizofreni.Även de olika proteiner som bildas då långtidsminnet etableras är intressanta bland annat vid autism och inte minst vid Alzheimers sjukdom.

Det går att blockera ett ämne i postsynapsen som gör att proteiner bildas om ger nya synapser och långtidsminnet. Gör man detta på mössen som letar efter hålet där de kan försvinna från rockmusiken och det irriterande ljuset försvinner deras förmåga att lära sig var det räddade hålet finns. Man har blockerat deras expressiva långtidsminne.Kandel kommer in på åldrande och minne. Om man tar 100 människor som är 70 år finner man:

Åldrande och minne – etthundra 70- åringar

40 % ingen minnesförsämring

60 % viss minnesförsämring

30 procent

godartat minnesförsämring

30 % mild kognitiv skada av typ Alzheimers

Utvecklar så småningom

Mb Alzheimer


Alzheimer går till att början inte att skilja från godartat minnesförsämring, men så småningom kommer besvären fram. Altzheimer börjar i hippocampus, det börjar med att synapserna fungerar sämre, sedan börjar cellerna i hippocampus att dö, så småningom påverkar denna sjukdomsprocess hela hjärnan. En av sakerna man ser ske är att det bildas anhopningar av ämnen i nervcellerna, anhopningar som kallas plack.Kandel visar en bild av hjärnan där man ser att hippocampus är i stort sett tillbakabildad vid Alzheimer.

Hur sjukdomen Alzheimer utvecklas är komplicerat, men en viktig komponent är ett protein som kallas amyloid precursor protein, om detta omvandlas onormalt i hjärnan bildas ett ämne som kallas A-beta amyloid, som är giftigt för nervceller. En orsak till att omvandlingen av Amyloid precursor proteinet sker onormalt är att det skett en mutation av gener som leder till den onomrmala omvandlingen av amyloid precursor proteinet..

Om människor har en sådan mutation leder det till att de får Alzheimer i tidig ålder. Personer med Downs syndrom har en extra kromosom, vilket om de innehåller denna mutation leder till Alzheimerssjukdom mycket tidigt hos dessa personer med Downs syndrom.

I början av utvecklingen skadas nervcellerna vid synapsen men så småningom bildas plack: dessa plack dödar neuronen.

Vid Alzheimer finns en stor upplagring av A beta proteinet. I försöken att hitta behandlingar har man försökt att hitta antikroppar mot A beta, och man har försökt hitta ämnen som skall bryta ned A beta.

Hur verkar A beta toxiskt? Man har funnit att det verkar inhiberande på ämnen som gör att det bildas de proteiner som gör att långtidsminnen kan bildas. Ett ämne phosphodiesterase verkar genom att öka möjligheten för proteiner som skall ge nya synapser att bildas genom att blockera ämnen i synapsen som i viss mån hindrar signaler från att gå till cellkärnan för att proteiner skall uttryckas. Man kan ge möss Alzheimer genom att man ger dem den aktuella Alzheimer genen. Detta gav dem Alzheimer och ingen långtidminne. Gav man dessa möss phophodieasteras blev deras långtidsminne normaliserat.

Punkter om neurobiologi- neuropsykologi

  • Medvetande (själ) och hjärna är oskiljbara

  • Varje mental funktion utförs av separata nervnätverk i olika regioner av hjärnan

  • Alla nervcells cirklar utgörs av samma klass av signalerande enheter: nervcellerna och deras synapser.

  • Synapsen har dubbel funktion. Det är dels det ställe där nervceller kommunicerar med varandra och synapsen är också stället där minnet härbergeras.

  • Synapsen är också ett ställe för många neurologiska sjukdomar. Alzheimer. Parkinson, schizofreni och många fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar