Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, augusti 20, 2010

Managing Multiple Sclerosis Naturally

A self-help guide of living with multiple sclerosis av Judy Graham. Har nu läst boken och jag blev inte speciellt positiv till den. Som jag skrev för någon tid sedan var hennes tidigare bok från 70-talet av stor betydelse för en god vän till mig, vilket gjorde att hon ändrade bland annat sin kost och kanske överhuvudtaget gjorde en hel del livsstilsförändringar. Aston Embry vars son fick MS på 90-talet läste också Grahams bok och det var inledning till att han satte igång sitt studium av av MS som bland annat lett till sajten Direct MS och till BBB- best bet diet- dvs en kost som heter så därför att den skulle utgöra den bästa vinsten i roulettspelet MS. Direct MS är en sida jag tittar på nästan varje dag; där finns det mesta nya som kommer om MS. Aston Embry har skrivit förordet och han är däremot översvallande. Han avslutar förordet med: Tack Judy! Din stjärnstatus finns kvar orubbad. Och visst boken innehåller mycket och det finns en hel del mycket bra där. Det finns en del att läsa om kost som säkert kan vara till hjälp om man vill prova på dietbehandling av MS. Men samtidigt kommer man där in på ett av problemen med boken; kosttilläggen, där JH bland annat rekommenderar en hel del tillägg och där ser inte jag att det finns några egentliga bevis för att dessa är viktiga.För mig är det bara D-vitamin och i viss mån Omega-3 som man kan rekommendera och ha en hel del som stöttar det. Men vad som kanske är ännu mera besvärande tycker jag är när man kommer till alternativa-holistiska terapier. Där presenterar JG ett mycket stort antal olika terapier typ yoga, kristallterapi, kranial osteopati kiropraktik, homeopati, reflexologi med många fler och inleder det med att säga att dessa terapier ser till hela människan, har ett holistiskt synsätt medan den "ortodoxa" medicinen bara ser på en begränsad del, vill ta bort symtom och sen är det bra. För det första anser jag att den vetenskapliga medicinen också idealt skall se till hela människan, däremot kan den nog kritiseras för att bara se på enstaka symtom, avgränsade delar i den del fall. Jag håller däremot inte med om att alternativa /holistiska medicinen ser till hela människan med tanke på att man bland annat utgår från teorier som man inte är bevisade. Jag har skrivit om homeopati, kraniosakral terapi bland annat ur detta perspektiv. Kristallterapi skriver JG använder elektromagnetisk energi för att hjälpa till med att balansera kroppens energi. Kristaller har en atomstruktur som är mycket lik vår egen men med olika kemiskt innehåll. Vissa kristaller har speciella egenskaper och när de placeras över speciella energicenter-chakra- ger de ett konstant energiflöde. Så kan vissa kristaller hjälpa till att stabilisera exempelvis immunsystemet. Jag sätter stora? före och efter-atomstruktur som liknar vår egen-vad menas med det, har inte alla atomer en likartat uppbyggnad? Energicentra -chakra??? Med det här tar jag inte tillbaka vad jag sagt om alternativa terapier ( nämligen att vi vet inte idag vad som kan avslöjas i framtiden med de nya upptäckter som görs. Tvärtom är det väl troligt att en del av till exempel österländsk traditionell medicin kan innehålla en del sanningar, men man måste kunna visa det). För mig känns det väldigt fel att skriva de här metoderna kan hjälpa när man inte kan bevisa det. Däremot kanske många av terapeuterna är duktiga på att ta hand om sina patienter. Det här skrev jag tidigare om Jerzy Einhorn och THX doktorn-Elis Sandberg ( finns under ovanstående länk till kranisakral terapi: Jerzy Einhorn fick i uppdrag av socialstyrelsen att utreda THX. Jag läste om detta i memoarboken ”Det är människor det handlar om ”. Vid kontakterna med THX-doktorn Elis Sandberg blev han mycket imponerad av hur denne omhändertog patienterna, och han jämförde det med hur patienter omhändertogs i den den vanliga sjukvården inklusive Radiumhemmet. Den jämförelsen utföll inte till den vanliga sjukvårdens fördel. Han såg att det fanns mycket att lära av Elis Sandberg i dennes möte av patienterna. Däremot blev utredningen av själva medlet THX negativt. Det fanns inte något belägg för att det hade någon verkan. På den tiden var detta ganska infekterat . Det kunde kanske hända, att man blev dåligt omhändertagen, om man kom till ett vanligt sjukhus efter att ha varit hos Elis Sandberg. Jag vet inte om det var så, men jag vet en patient, som var väldigt rädd för att det skulle bli så, när jag mötte honom och hans fru, då jag arbetade som AT-läkare på akutmottagningen. Jag behandlade dem precis som alla andra, men ändå blev de väldigt tacksamma. De var nog nästan beredda på att bli utkastade. Stämningen i media och i debatten var väldigt infekterad.

Judy Graham har förmodligen ambitionen att skriva om allt som prövats vid MS, och en sådan bok kan vara bra men jag tycker att hon inte riktigt gör klart att det här är många terapier som inte är på något sätt väldokumenterade.

Avsnittet om fysisk träning tycker jag är mycket bra.

Förvisso är det så att Judy Graham har skrivit en bok om olika terapier vid MS. Frågan är om det är naturliga terapier. För mig känns ganska mycket av det som onaturliga terapier men det finns givetvis mycket att bli inspirerad till där också, exempelvis Yoga, meditation, kostfrågan, träning, D-vitamin håller jag på med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar