Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, augusti 31, 2010

Mer om neuroplasticitet och minne från Eric Kandels föreläsning.

Korttidsminne och långtidminne

Impressivt minne lokaliserat till

amygdala

cerbellum

reflex nervbanor


Detta minne är omedvetet och handlar om färdigheter både motorik och varseblivning. Man behöver inte minnas hur man gör när man skall cykla eller för den del gå, det kommer med automatik.

Expressivt minne finns i

hippocampus

mediala temporalloben

medvetet


Detta minne handlar om fakta och händelser och är medvetet. Man tar fram det ur minnet, man tänker efter för att minnas. Scannar liksom av medvetandet.


Skiljer sig minnen år biologiskt?

Är det samma biologiska mekanismer på molekylnivå?

De finns vissa gemensamma saker:

De består båda av korttidsminne (minuter till timmar) och långtidsminne,


Repetition förvandlar korttidsminnen till långtidsminnen. Practice make perfect.

Långtidsminne innehåller ett moment med bildning av proteiner:


Aplysia en snigel har spelat en viktig roll i Eric Kandels forskning, En mänskohjärna har 100 miljarder neuron, medan Aplysia har bara 20 000, dessutom är nervcellerna stora och kanses med blotta ögat. Det neurologiska nätverket är också enklare. Därför har Eric Kandel arbetat med att undersöka nervsystemet hos Aplysia-snigeln, Man använder dessa djurs gälsystem och gälarnas förmåga att dra i hop sig vid stimulation vid beröring. Man kan genom att lätt beröra ett område i närheten av gälen framkalla att gälen dras samman. Om ger en lite starkare, obehagligare stick till djuret svans drar gälens muskel ihop sig kraftigare. Berör man därefter med milt stick på samma ställe i närheten av gälen (sifonen) som tidigare dras gälen ihop mycket kraftigare än om djuret inte fått ett obehagligt stick i svans. Upprepade stick i svansen gör att gälen dras ihop snabbare samman och med större kraft, effekten man har faciliterat reflexen. ( gjort att den inträffar lättare).

Man har studerat kontraktionen och funnit att sammandragning är faciliterad för minuter till timmar, men ger man flera stimuleringar till sammandragningsreflexen kan denna facilitering finnas kvar i veckor, minnet har gått över från korttidsminne till långtidsminne.

Kandel visar en bild av Aplysia snigelns nervceller avseende denna reflex såg ut före och efter träning och det visar en klar tillväxt i cellerna efter träning. Men det här var på blötdjur hur är det på människan.


Hur skiljer sig detta korttidsminne från långtidsminne. Man tittar på neuronen till gälen. Neuronen som leder från gälen, känsel-sensoriskt neuron och man tittar på neuronet som leder till gälen muskel. Man har kommit fram till att vid bildningen av långtidsminne kopplas gener in och det bildas nya förbindelser mellan neuron, nya synapser. Dessa förändringar kan ses, när man lagt till ett långtidsminne har man fått en ny synaps. När det gäller korttidsminne är inte generna inblandade på så sätt att nya proteiner bildas och det är inte någon bildning av ny synaps.


Man kan se effekter av denna tillväxt på hjärnan. Kandel redogör för en studie där man jämfört musiker med icke musiker. Det gällerviolinister och man har studerat hur stort området i hjärnbarken är som representerar fingrar vänster hand. Dessa fingar tränas mycket vid fiolspel. I studien har man studerat de som började tidigt mellan 5-10, och de som började mellan 10-20 och de som inte spelade alla. De som började tidigt skiljde sig klart från de som började senare och hade större område i hjärnan. De som inte spelade hade klart minst av alla tre grupperna.


Föreläsningen innehåller mycket mer med aspekter på olika tillstånd och sjukdomar utifrån dessa teorier; det gäller bland annat autism, Alzheimer, schizofreni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar