Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, augusti 08, 2010

Tabletter mot MS rycker närmare. Movectra=cladribine godkänd i Ryssland


 1. Gilenia ( i försöken kallad fingolimod el FTY 729) har av expertpanelen gör amerikanska myndigheterna som godkänner läkemedel FDA rekommenderats för godkännande som läkemedel. Beslut kommer i september) Gilenia verkar genom att blockera att T-lymfocyterna lämnar lymfknutorna och således minskar inflammation/dämpar immunsystemet på det sättet. Problemet är att det därigenom också minskar skyddet mot infektioner och uppkomsten av cancer. FTY 720 har effekt både på skovfrekvens och progression. Siffror växlar något i studierna med i en studie(Freedoms) minskade skovfrekvensen med 54% jfr med placebo. I samma studie var progressionen minskad med 30 procent. ( Man följde EDSS skala var tredje månad). I en annan studie (Transforms) var årliga skovfrekvensen 0.16. Siffrorna gäller den dos man sökt godkännande för. 0.16 skov per år är ett skov varje 6.25 år.
  Kan medlet vara verksamt även på progressiv sjukdom eftersom det har effekt på progression?
 2. Movectra : medlet cladribine har godkänts som medel mot skovförlöpande MS i Ryssland och är därmed den första tabletten mot MS. Dock har det inte börjat säljas ännu; detta kommer förmodligen i början av 2011.


  Relativ minskning av årliga skov/ jämfört med placebo (%)

  Årlig skovfrekvens vid totaldos

  Årlig skovfrekvens

  placebo

  P

  Låg dos

  58

  0,14

  0,33

  <0,001*

  Hög dos

  55

  0,15

  0,33

  Cladribine har sin verkan på flera områden. Det är benmärgshämmande och minskar mängden T-lymfocyter, speciellt CD4+Tceller och är skonsammare mot andra immunceller, CD8+, B-celler. Cladribine kan passera blod/hjärnbarriären och verka på CNS. Cladribine minskar också nivåerna av proinflammatoriska ämnen som cytokiner. Dessa verkningsmekanismer förmodas minska inflammationen vid MS, minska skadorna på grund av de autoimmuna angreppen och därigenom bland annat stärka blod/hjärnbarriären. Många av dessa områden tros vara viktiga för utvecklingen av MS.Mer specifikt lagras en metabolit (ung. dottersubstans, nedbrytningsprodukt) av cladribin i sådana celler som har en hög aktivitet av enzymet deoxycytidine kinase. När halten av denna metabolit blir hög blir den giftig och cellen ifråga dör.
Tabletterna är alltså på väg, men med biverkningar. Jag har tidigare beskrivit dessa. De är följder av att preparaten påverkar immunförsvaret. Det är troligt att man kommer fram till mediciner som minimerar biverkningarna, men de man sett hittills förefaller att dela gemensamma risker men kanske i olika grad. Många av biverkningar förefaller inte vara toxisk effekter av ämnet i sig utan snarare att dess verkningsmekanismer ger upphov till opportunistiska infektioner och bristande kontroller pga grund av att immunsystemet påverkas.

Jag såg att man efter behandling av CCSVI i Bulgarien satte in bland annat medlet Daflon. Det verkar för att minska att infiltration genom kärlväggarna av immunceller i vävnaden vid venösa varicer i benen. I fråga om CCSVI måste det gälla blod hjärnbarriären. Man tycks alltså sätta in medel som påverkar immunsystemet även där. Här kan man läsa om Daflon och se en video om dess verkan.
Daflon innehåller 90 procent diosmin som man bland annat anrikas från citrusfrukter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar