Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, april 02, 2011

Användning av marijuana hos MS-patienter kan öka de kognitiva skadorna
Källa : Neurology, 29 mars 2011Jag läser på physorg.com att den lindring av ”smärta” och andra problem vid MS som användning av marijuana kan ge skulle kunna suddas ut av de negativa effekterna på förmågan att tänka som marijuanan ger.
Man får inte glömma bort att det kan finnas en tendens här att förminska effekterna eftersom man skriver att vissa kliniska försök har rapporterat en ”mild” godartad effekt på smärta, blåsfunktion och spasticitet och just ordet mild i sammanhanget kan vara ett sätt att dämpa ned effekten. Det kan ju vara så att vad man hittat är att det har god effekt på en del personer och mindre eller inget på andra men som resultat kommer då fram ”mild” effekt. På samma sätt som att beta-interferon har god effekt på vissa personers MS men inte på allas
Man undersökte två grupper på 25 personer mellan 18 och 45 med MS. En grupp använde marijuana medan den andra gruppen inte använt det på många år. Man använde urintester för att se vilka som använde icke använde. ( Med urintest kan man se användning senaste månaden inte längre).
Gruppernas individer var matchade så att inte skulle vara olikheter avseende ålder, kön och utbildningsnivå, IQ före diagnos, grad av handikapp och hur länge man hade haft MS
I genomsnitt hade användningen av marijuana varit 26 år. Cirka 72 procent av användarna rökte hasch ( egentligen marijuana som inte riktigt har samma styrka som vad vi kallar hasch) dagligen medan 24 procent gjorde det en gång i veckan och en person gjorde det två ggr i veckan.
Man testade deras kognitiva förmåga ( ung tankeförmåga) Man fann att de som använde marijuana var statistiskt signifikant sämre vad gällde uppmärksamhet, hastighet att tänka, exekutiva funktioner ( organisera , ledarskapsfunktioner etc) och spatiell bedömning med synen. Till exempel var de som använde marijuana ungefär 1/3 sämre beträffande att tänka snabbt. De som använde marijuana hade också dubbelt så stor risk att vara skadade avseende två eller flera kognitiva förmågor, vilket man kallade global kognitiv skada.
Forskningen är gjord av Anthony Feinstein med flera vid Sunnybrook Health Services Center och vid universitetet i Toronto, Ontario.
Källa : Neurology, 29 mars 2011
Egentligen inget förvånande resultat eftersom användning av hasch ger välkända sådana effekter. Förhoppningsvis skall man inte få dessa effekter med exempelvis Sativex eller andra mediciner som är utvecklade för att påverka det endocannabinoida systemet.

Lite om de möjligheter som kan finnas beträffande det endocannabinoida  systemet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar