Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, april 09, 2011

Enkäten om mobil och bilkörning färdig.

Blir man en sämre förare om man pratar i mobilen samtidigt som man körsvar
Nej påverkar inte
Nej , inte om man använder handsfree.
Ja man blir mindre uppmärksam även om man använder handsfree,
Ja, motsvarar påverkan av exempelvis alkohål
Antal svar /procent
0/0
2/6
19/59
11/34Om du inte gjort uppmärksamhetstestet rekommenderar jag att du gör det innan du läser det här inlägget. Videon visar två lag som spelar boll. Din uppgift är att följa med vad det vita laget gör och räkna hur många passningar de gör till varandra. Gör det här uppmärksamhetstestet. Du skall räkna hur många passningar som spelare i vita laget gör.Man skall nog inte köra bil och tala i mobiltelefon samtidigt vare sig man har handsfree eller inte. Det ökar riskerna med bilkörningen. Den eventuella effektivitet jag vinner på det går snabbt förlorar OM det är skulle hända. Om något skulle dyka upp medan jag talade i mobilen. Något som kanske skulle förändra mitt eller någon annans liv för alltid. Vinsten är betydligt mindre än förlusten.
Allt skall gå mycket snabbare och allt skall bli mycket effektivare är en av trenderna i dagens samhälle. Ibland får jag en känsla av att man använder en sorts nyspråk för att förverkliga detta effektivitetens samhälle. Att vara sjuk blir att vara i utanförskap. Det finns snabbsagor till barnen så att man kan korta av nattningarna och skynda sig tillbaka till vad... Vad förlorar man inte med det? Att tala i mobilen och köra bil går i de flesta fall bra eftersom det oväntande inte kommer ständigt. Där jag kör dyker det då och då upp älgar på vägkanten. Det gäller att vara snabb om man skall hinna reagera. Om jag pratade i mobilen skulle jag kanske inte upptäcka älgen överhuvudtaget oavsett om jag har handsfree eller inte. Jag är inte uppmärksam med händerna.

Såg du gorillan? Jag såg den inte andra gången jag tittade på filmen. Då var jag helt koncentrerad på att räkna passningar.

Så länge man har båda händerna på ratten och ögonen på vägen kommer man att reagera adekvat i alla omständigheter? Att så är fallet håller man på att ta beslut om i Sveriges riksdag, nämligen att det skall vara tillåtet att köra bil och tala i mobil om man använder handsfree- men tyvärr stämmer det inte.


Det finns mycket forskning om bilkörning och att prat i mobil. Att använda mobilen under bilkörning försämrar bilkörningen lika mycket som om man är alkoholpåverkad, skriver Chris Chablis och Dan Simons i boken THE INVISIBLE GORILLA- and other ways the intuition decieves us. Här laboratorieforskning där man använd simulator: (A comparison of the cell phone driver and the drunk driver DL Strayer 2006) Jag citerar från denna rapports inledning.
När förare talar i mobiltelefon är det större risk att inte ser växlingarna i trafiksignaler eller när föraren framför bromsar in, att man reagerar senare på de varningssignaler som de upptäcker och de löper större risk att köra in i framförvarande fordon. Detta enligt en undersökning av Strayer med flera från 2003. Dessutom även om man tittar rakt på föremål i körfältet ser man dem ändå inte när man talar i mobilen, därför att uppmärksamheten är inte på den yttre omgivningen utan riktad mot den inre, det man talar om i mobilen. Handsfree är ingen förbättring. Tvärtom skulle det kanske ge en falsk trygghet. Uppmärksamheten finns i hjärnan och inte i händerna eller för den del i ögonen heller.. Handsfree kan vara bra ur andra synpunkter.

Uppmärksamheten sitter inte i händerna utan i hjärnan. En delad uppmärksamhet är inte lika effektiv som odelad. Såg du gorillan i uppmärksamhetstestet. Det har gjorts en likartad undersökning där man fick uppgiften att vara uppmärksam på en uppgift, och det kom in något oväntat i bilden. I en grupp gjordes det utan att man talade i mobil. Då missade 30 procent det oväntade men när gruppen som talade i mobiltelefon undersöktes missade de 90 procent. (Talking on a cellular telephone dramatically increases ‘sustained inattentional blindness)
Delad uppmärksamhet blir sämre. Det här med simultankapacitet finns det mycket litet forskning bakom skriver Chabris och Simons i sin bok. Man gör bättre i från sig om man fokuserar på en uppgift.
Men hur är det då om man pratar med någon i bilen. Det finns undersökningar om det också och det verkar inte vara lika farligt. Det kan till och med vara en fördel ibland läser jag i samma bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar