Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, april 09, 2011

Det finns ingen nivå av alkohol som kan antas vara säker.

Den 8/4 2011 publicerade British Medical Journal förkortat BNJ en stor studie om alkohol och risken att få cancer. Man tillskrev ungefär tio procent av cancer hos män och tre procent av cancer hos kvinnor deras tidigare och nuvarande alkoholkonsumtion.
Undersökningen är gjord utifrån en stor datainsamling i Europa ( European Prospective Investigation into Cancer= EPIC)) och från data om alkoholkonsumtion insamlat av WHO.
Man undrar vart tog ett glas rött vin om dagen vägen? efter att ha läst detta.
Forskaren Naomi Allen vid Oxford som är medförfattare i studien säger, att detta stöder den evidens som redan finns att alkohol orsakar cancer och att risken ökar även med moderat konsumtion. ( Medscape Internal Medicine).
EPIC studien som fortfarande pågår är en studie om diet cancer. Den omfattar mer än en halv miljon europeer. Aktuella data om alkohol insamlades 1992-2000 och omfattar knappt 364 000 människors dryckesvanor för tio år sedan. 2/3 delar är kvinnor
Förekomsten av cancer ( incidens) fick man genom olika register från cancercenter, försäkringsregister och dödsbevis.
Information om alkoholkonsumtion var insamling via ett detaljerat formulär.Forskarna misstänkte samband mellan alkohol och cancer i övre mag-tarmkanalen (vilket inbegriper munhåla, svalg, talorgan och matstrupe), lever cancer, samt bröstcancer och tjocktarmscancer. Undersökningen visade samband mellan de olika cancerformerna;
Cancerform
Män
Kvinnor
cancer i övre delen av magtarm
44%
25%
levercancer
33%
18%
tjocktarmscancer
17%
4%
bröstcancer


5%Dessa siffror avser till stor del konsumtion mer än vad som World Cancer Research Fund rekommenderar sov övre intag, dvs två glas( 28 g alkohol) per dag för män och ett glas för kvinnor. Ett standardglas rödvin är cirka 15 gram alkohol. Större konsumtion än detta beräknades bidra till mellan 57-87 procent av alkoholrelaterad cancer hos män, och motsvarande siffror för kvinnor var 20-98 procent.
Många cancerfall skulle kunna undvikas om man begränsade konsumtionen till detta , sa huvudförfattaren till studien Madlen Schûtze vid Deutches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke, Nuthetal i Tyskland. Övriga fall beror på att man dricker det rekommenderade eller under.
Att dra ned på alkohol är en av de viktigaste vägarna till att minska risken för cancer tillsammans med att inte röka och hålla normalvikt, kommenterade Sara Hiom informationschef vid en cancerforskningsorganisation i Storbritannien. Man kan läsa kort om det i Dagens Nyheter men på SVT kan man istället läsa om att en expertgrupp säger till Folkhälsoinstitutet att det finns inget vetenskapligt underlag för olika alkoholrekommendationer till kvinnor och män. Sällsynt illa tajmat att detta "arbetsmaterial" läckt ut. Samtidigt är det en lite intressant nyhet som läckt. Skall man verkligen låta vad folk "tycker" styr rekommendationer baserade på vetenskap.

Nåväl, kontentan av det här: kanske mindre risk för hjärtsjukdomar med måttlig alkoholkonsumtion medan samma alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Största risken med alkohol är nog ändå just alkoholism. Det är den enda dödliga sjukdom man oftast inte vill bli botad från.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar