Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, april 06, 2011

Om meditation och smärtor:Knappt en timmes meditationsträning kan minska upplevelsen av smärta och man kan se det med en form av magnetkamera.
Meditation kan ge större reduktion av smärta än till och med morfin eller andra smärtstillande mediciner, säger forskaren Fadel Zeidan vid University of North Carolina, Charlotte. Man fann att smärtans instensitet minskade med 40 procent jämför med de 25 procent som vanliga smärtstillande ger.
Man undersökte med en form av magnetkamera ASL MRI, med vilken man som visar hjärnans blodflöden och vad som händer i hjärnan under längre perioder som till exempel meditation.
I studien deltog 15 friska vuxna som aldrig mediterat förr i 4 sessioner om 20 minuter där de lärde sig en meditationsteknik, en form av mindfulness meditation därman fokuserar sig på andningen och att släppa distraherande tankar och känslor från medvetandet. Före och efter meditationstärning undersöktes de med den aktuella magnetkameratekniken.
Man utsatte de femton för smärta under tiden de undersöktes med magnetkameran. Ett föremål placerades på deras högre ben och detta upphettades under fem minuter i ett litet område till 120 grader Fahrenhet( ungefär 49 grader Celsius) vilket de flesta brukar tycka gör ont.
Det visade vid undersökningarna med magnetkamera efter meditation att deltagarna uppskattade att de hade mindre smärta, mellan 11 till 93 procent och samtidigt visade också magnetkameraundersökningarna minskad hjärnaktivitet i vad som kallas primära somatosensoriska hjärnbarken, dvs det område där vi förnimmer olika delar av kroppen. Bilden  ovan visar var detta område är beläget, och hur mycket område varje del av kroppen har. Tungan är mycket stor där, handen likaså.
I det här primära somatosensoriska området, där vi känner av kroppen, minskade meditationen kraftigt aktiviteten. Då man gjorde undersökningarna före meditation var aktiviteten där kraftig, men under meditationen kunde man inte se någon aktivitet där.


Samtidigt ökade aktiviteten i hjärnan i bland annat anterior cingulate cortex, anterior insula och orbito-frontala cortex: ”Dessa områden medverkar till hur hjärnan bygger upp upplevelser av smärta från nervsignaler som kommer från kroppen” enligt Roger C Coghill biträdande professor i neurobiologi och anatomi och medförfattare till studien. ”... ju mer dessa områden aktiverades av meditation ju mer reducerades smärta, Ett av skälet till att meditation kan ha varit så effektivt i att blockera smärta var att det verkade inte bara på ett ställe i hjärnan utan reducerade smärta på flera nivåer”.
Eftersom så lite träning behövdes tror Zeidan och hans kollegor att meditation kan ha stora möjligheter att användas i praktisk sjukvår.
Det här var effekter av kortvarig träning av meditation. De som mediterar med mindful meditation mer än 30 minuter om dagen i åtta veckor har mätbara förändringar i den gråa vävnaden i områden som avser minne, självkänsla, empati och stress. En studie från 2006 visade också att mindful meditation ger tjockare hjärnbark.


anterior cingulate cortex

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar