Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, april 11, 2011

Presskonferens med socialförsäkringsministern Ulf Kristersson med anledning av att sjukförsäkringen skall reformeras.I natt publicerades på DN debatt en artikel från  socialförsäkringsminister och borgerliga ledamöter i socialutskottet om reformering av sjukförsäkringen. Detta är efterlängtat och nödvändigt men också ytterligare en del i förändringskulturen. den förändringskultur som i sig lett till en hel del sjukskrivningar och liknande. 
Ulf Kristersson säger att grunden i sjukförsäkringen är att man till följd av sjukdomen inte kan arbeta. Grundpelare är rättsäkerhet och rättvisa.

Kärnan i sjukförsäkringsreformen är rehabiliteringkedjan

Hälften så många sjukskrivna idag som nuvarande försäkringsregler infördes. Sedan dess har
antalet nya förtidspensionärer har sjunkit från 73000 till 10 000. Bara summan i sig är mycket väcker många frågor både om vad som har hänt men också om hur tidigare regler fungerade.

Förändringar som skall komma.
  1. Oskälighetsprövning. Det skall ske individuella bedömningar, oskälighetsprövningar om man skall lämna FK. En professionell möjlighet se till en persons sammansatta situation. Idag skall man i princip ligga på sjukhus för att bli undantagen från tidsbegränsningen av sjukskrivningen.
    Om man inte kan se att det finns någon möjlighet att klara att få jobb via arbetsförmedlingen skall man inte dit.
  2. .Det ska finnas en ökad ekonomisk trygghet för de som lämnar tidsbegränsad förtidspension. Det kompletteras med ett nytt bostadsstöd som tar hänsyn till försörjningsbörda. Det handlar om de så kallade nollklassade, som saknar en sjukförsäkrad inkomst så att de får en chans att komma tillbaka till försäkringen.
  1. Det skall bli bättre samarbete mellan myndigheter. Färre skall falla mellan stolarna. Arbetsförmedligen skall komma in efter ett år.
  2. Bred väg tillbaka. Arbetsförmedlingen får pengar till 3000 personer med nedsatt arbetsförmåga.
  3. Man skall öka försäkringskassan förtroende kapital. Tilltron till FK måste förstärkas. Bland annat skall kommunikationen mellan läkarkåren och försäkringskassan förbättras. Den medicinska professionen och försäkringsprofessionen skall tala samma språk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar