Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, maj 24, 2009

En studie om kost och hjärtsjukdom


36019 kvinnor i åldrarna 48-83, som deltagit i mammografi, fick fylla i enkäter om bland annat diet i samband med detta. (Kvinnorna var svenska med den som utvärderat materialet har bland annat varit dr Emily Levitan vid Beth Israel Medical Center i Boston). Man har utvärderat kosten utifrån vad som kallas DASH Diet, en förkortning för Dietary Approaches to Stop Hypertension / metod att via diet stopp högt blodtryck/ en diet som innebär högt intag av frukt, grönsaker, fullkorn samt litet intag av fett och mejeriprodukter. Studien finns att läsa i Archives of Internal Medicine från den 11 maj, 2009.

Kvinnor som haft hjärtinfarkt eller hade diabetes togs inte med i studien.


Man delade in kvinnorna i fyra grupper utifrån vilken typ av kost de åt. Den fjärdedel av kvinnorna vars kost mest liknade DASH åt måltider som innehöll frukt 3 ggr, grönsaker 3,5 ggr, 5.1 gånger fullkorn, 1,6 måltider med lågfettsmejeriprodukter, 0,1 sötad drygg och 0,8 ggr röd eller processat kött. Kvinnorna i den fjärdedel som åt minst likt DASH åt måltider med frukt 1.4 ggr, grönsaker 1,8 ggr, 3,3 ggr fullkorn, 0,6 ggr lågfettsprodukter samt 0,4 ggr sötade frukter samt 1,3 ggr rött eller processat kött.

Huruvida man drabbades av hjärtsjukdom eller dog inhämtades från svenska register. Man följde patienterna mellan 1998 till 2004. Under den tiden fick 443 personer hjärtsjukdom. Man delade upp hur dessa fördelade sig beroende på vilken diet de följde. I första gruppen följde man DASH dieten minst och i fjärde mest. Man fick då denna fördelning och utifrån det räknade man ut den relativa risken,


DASH diet

Minst likMest lik

Hjärtsjukdom

162

87

105

89

Relativ Risk

1

0.85

0.69

0.63


Emily Levitan säger att det är första gången man det visats att DASH är associerat till lägre risk för hjärtsjukdom ( heart failure), man har tidigare funnit tecken på minskad risk för hypertoni och stroke.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar