Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 08, 2009

Ett herpesvirus och störning av glutamatupptaget i CNS


Humant herpes virus 6, HHV-6 kan ge störning av glutamatupptaget och transporten av glutamat i hjärnan. Detta virus som ger upphov till barnsjukdomen tredagarsfeber och n kan sedan stanna latent i CNS. Man har sett samband med att viruset aktiveras igen, enligt en forskningsrapport, i samband med neurologiska sjukdomar. Under laboratorieförhållanden har man sett att HHV-6 funnits i astrocyter och att det kan infektera astrocyter, och man har spekulerat i att HHV-6 har en dragning till denna typ av celler och kan påverka deras funktion. Astrocyterna är bland annat viktiga för glutamatupptaget, det glutamat ( glutamat fungerar som en signalsubstans) som frisätts från nervcellerna vid överföring av nervsignaler och som sedan skall åter tillbaka till nerverna. Om det finns mycket fritt glutamat i fria utrymmet mellan cellerna kan detta verka giftigt på nervceller och skada dem. Enligt samma rapport spekuleras i om inte detta kan vara fallet vid både epilepsi och MS. I den aktuella studien visade man glutamat upptaget i astrocyter infekterade med HHV-6 och att det var olika effekter vid akut infekterade celler och sådana som var mer kroniskt infekterade, där viruset så att säga övervintrade. Akut infekterade astrocyter visade ett ökat upptag medan celler där viruset övervintrade hade ett skadat glutamat upptag. Man fann också att det fanns ett ökad expression av det protein som transporterar glutamat in i astrocyten akut medan det skedde en minskning vid övervintrande infektion.

Det är ju intressant att ett annat herpesvirus, dvs Epstein-Barr har visat en mycket stark koppling till MS.

1 kommentar:

  1. Anonym5:50 em

    Hej,,jag hade vattenkoppor som barn o bältros när jag var i trettonårsåldern,funderar på om dessa virusar,,har hittat på nåt i hjärnan o orsakat ms hos mig,,vad jag vet finns inte ms i vår släkt!!

    SvaraRadera