Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 01, 2009

Plasmaferes -

Ett hopp vid MS,( primär och sekundär MS)

Weiner som skrivit boken -ett hopp vid MSCuring MS tar upp plasmaferes och MS där. Han har genomfört studier som visade att plasmaferes hade effekt men att det inte var någon kvarstående verkan. Nu har en studie presenterats på konferensen i Seattle som kanske visar att om man är tillräckligt envis med behandlingar så har det visst effekt även på längre sikt.


Vad är plasmaferes?

Blodet består av blodkroppar och blodplasma. När man tagit bort alla celler utan att blodet få koagulera är det blodplasman som finns kvar. Den består till stora delar av vatten men det finns även en hel del ämnen i det, sådant som skall finnas som salt, restprodukter från celler, äggviteämnen som immunglobuliner, dvs antikroppar och faktorer som kan få blodet att stelna, koagulera. Dessutom innehåller det då också andra ämnen som följd av vad man på olika sätt fått i sig exempelvis förgiftningar.Vad man vill vid plasmaferesbehandling av MS och andra sjukdomar, där man tror att sjukdomen har samband med sjukdomsframkallande antikroppar, är att ta bort just dessa antikroppar.

Plasmautbytet sker genom att patientens blod går genom en centrifug som separerar ut plasma. Plasmat ersättes av en syntetisk vätska och blodet skickas tillbaka in i patienten. Plasmaferes testar man som behandling vid PML som biverkan av Tysabri, där man vill få ned koncentrationen Tysabri så fort som möjligt.


Det här skrev jag efter att ha läst Weiners bok:

Vad man vill vid plasmaferesbehandling av MS och andra sjukdomar, där man tror att sjukdomen har samband med sjukdomsframkallande antikroppar, är att ta bort just dessa antikroppar. Weiner gjorde en sådan undersökning beträffande MS och fann att det en del patienter faktiskt blev bättre men efter någon månad återgick deras tillstånd till det tidigare. Personligen tycker jag det verkar som vissa patienter svarar på viss behandling och andra inte. Hur skall man tolka det. En viss del av det är placebo, men samtidigt kan ju alla objektivt se hur olika sjukdomen utvecklas. Man förvånas inte över att man svarar olika på behandlingar heller. Jag tror nog att det så småningom blir så att behandlingarna även beträffande själva sjukdomen kommer att skräddarsys efter individuell genetik, status, MRI bild, blodprover, jo nejm it eller också blir det så att man helt sopar bort sjukdomen, på ett sätt som man har tänkt med Revimmune.

Plasmaferes förekommer idag som behandling av MS även om det inte är vanligt och inte så dokumenterad”

Under 25 år har Bhupendra Khatri vid Aurora St. Luke's Medical Center följt 271 patienter med diagnoserna chronic och progressive multiple sclerosis, med vilket förmodligen menas sekundär och primär kronisk MS , han har följt patienter som inte svarat på farmakabehandling och som utvecklat både försämrad motorik och talsvårigheter, Patienterna fick behandling med en plasmaferes i veckan i 10 veckor. Av de 271 patienterna fick 217 eller 80 procent en långtidsförbättring av handikappet. Då Bhupendra Khatri rapporterar detta uttrycker han sig entusiastisk: Det finns ingen annan behandling som ger en sådan förbättring vid MS. Denna behandling kan ge livet en ny vändning.Vid undersökningen fann man inga allvarliga biverkningar utan behandlingen tycktes säker.


Patienterna tillstånd har inte bara stannat upp utan de har blivit bättre, svaga ben och armar blev starkare, balansen och talet bättre. En del av patienterna kunde återvända till arbetet. Låt mig gissa att ju tidigare man sätter in behandling desto bättre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar