Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 01, 2009

Studie om glutamat och MS presenterat AAN:s kongress i Seattle

Källa University of Californa, San Fransisco

Höga nivåer mellan glutamat ju allvarligare MS ( ökad disease burden=sjukdomsbörda). En studie där man mäter glutamatets toxicitet i hjärnan, och där man föreslår glutamat som en markör och och prediktor, dvs ett hjälpmedel till att ställa diagnos och även att förutse allvarlighetsgrad och förlopp. Man använder en form av avbildnning av hjärnan som kallas proton MR spektroskopi, som med radiovågteknik mäter speciella kemikalier i hjärnan.

Glutamat är en transmittor i hjärnan involverat bland annat i minnet. I överflöd kan det verka hjärnskadande och tros verka vid exempelvis MS, Parkinson, ALS och Alzheimer och skada nervceller med åtföljande symtom.

Varför tros glutamat vara skadligt?

Glutamat tillhör excitotoxinerna- aminosyror som bokstavligen verkar påtändande på nervsystemet och orsakar neurologisk skada kan vara en större skurk än någon misstänkt, och de är ofta gömda ingredienter i maten vi äter skriver man på Multiple Sclerosis Resource Center.
Excitotoxicitet tänks vara r en giftig påverkan på nervceller, som beror på att för många signalämnen påverkar cellerna (exciteras), vilket medför att det blir höga koncentrationer av kalcium inuti celler. Aminosyran glutaminsyra( glutamat) är en sådan signalsubstans, som kan binda sig till sina receptorer(NMDA) på nervcellen göra att kalciumjoner strömmar in i nervcellen vid synapserna (kontakten mellan nervceller). Detta skulle kunna göra att nervcellerna skadas och dödas. Vad man funderar på är om det kan ligga bakom neurologiska autoimmuna sjukdomar.
Två vanliga konstgjorda sötningsmedel är MSG ( mononatriumglutamat) och aspartam. Exempelvis soja kan vara rikt på sådana ämnen. ( Ett observandum och meddelande till mig själv).

Glutamat är en viktig signalsubstans i hjärnan. Den är exiterande, stimulerande men om det blir så att nervcellerna (och kanske ävenså astrocyterna som tillhör underhållpersonalen i hjärnan, lokalvårdaren min anm, se trött i hjärnan)... ... om det blir så att nervcellerna inte klarar av att ta hand om glutamatet i mellanrummet utan koncentration börjar öka. Då blir i glutamatet motsatsen till excitatorisk, upphetsande signalsubstans. Den blir giftig för nervcellerna och påverkar bland annat också kalcium halten genom att det binder sig till en kalciumupptagsmekanism. Kalcium flödar in i neuronet och halten av detta börjar att stiga. Kalcium är också ett viktigt ämne för nervfunktionen men för hög halt är också giftigt för nervcellerna. (neurotoxiskt). Följden av detta är att det bland annat kommer att öka halten av fria radikaler och förstörelse av cellstrukturer. (cytoskeletal breakdown).Denna studie presenterades vid AAN:s möte i Seattle av forskare från University of California, San Fransisco som fann att höga nivåer av glutamat var förknippad med svårare MS. Samma forskningslag har tidigare använt samma metod,( proton MR Spectroscopic imaging) och påvisat förhöjda halter av glutamat i i hjärnorna hos MS patienter.

I den nu presenterade studien tittade man dels på halterna av glutamat och dels på halterna av NAA (n-acetylaspartat).

NAA är en mycket vanlig molekyl i hjärnan och är det ämne, som ger i från sig de mesta signalerna vid MR spektroskopi. Mätningarna av NAA visar lägre nivåer vid hjärnskador typ stroke, MS, Alzheimer och används av läkare som behandlar dessa sjukdomar. Lägre halter, minskad signalering vid MR Spektroskopi tyder alltstå på mer hjärnskada. Det är detta man använt vid denna undersökning. Man har använt NAA som ett mått på hjärnskadan och vill nu se om glutamathalter kan vara ett sådant mått också, en markör. Man ville undersöka om glutamathalten kan vara ett sätt att åskådliggöra progressionen av handikapp och också om den kan användas till att följa hur effektiv en behandling är.

Man undersökte 265 MS patienter varje år och följde dem i genomsnitt 1,8 år. Man fann en minskning av NAA som var signifikant förknippad med en höjning av glutamathalten, något som tydde på att ju högre glutamathalt som konstaterades ju större skada i hjärnan. Detta är alltså ytterligare ett belägg för att överflöd av glutamat är giftigt för nervceller och kan ge nervskador, axonskador vid MS.

Det finns redan ämnen som motverkar glutamat, så kallade antiglutamat. Så att studien är ju viktig som grundforskning även ur terapisynpunkt.


PÅ Kinakrogen Kejsaren på Södra Vägen kan jag fortsätta äta, där tillsätts bara de nödvändigaste kryddorna, och deras kycklingrätter kan man äta och följa Swanks diet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar