Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, maj 21, 2009

Finns samband med d-vitamin och diabetes typ 1?

I denna video finns en intressant sekvens om eventuell skada på barriärer mellan kärl och vävnad som kan sammanhänga med d-vitaminbrist. här som exempel på hur de langerhanska öarna vid diabetes typ I kan skadas och bli åtkomliga för infekterande agens, men även för immunceller. Idén kanske har tillämplighet även på blod hjärnbarriären?

Det ges en bild av ökning av antalet fall av unga med diabetes typ I i Finland och de sänkningar man gett i tillskott av d-vitamin. Kan givetvis bero på andra saker och man har uppenbarligen inte funderat på det som en bidragande faktor.
I Sverige har man sett en ökning i ungdomsdiabetes sedan början på 90 talet. Jag får inget grepp om hur många barn som verkligen får tillskott i Sverige. Vad jag förstår är den rekommenderade dosen till små barn samma som i Finland, men det verkar som det ges lite hipp som happ och bara för att minska risken för rakit. Att det skulle kunna finnas andra bristsjukdomar på grund av för låg d-vitaminhalt verkar man inte vara inne på

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar