Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 01, 2009

Kortisonterapi

I KOMBINATIONSBEHANDLING

Att lägga till kortison till konventionell behandling handlar en studie omfattande 341 patienter med skovförlöpande MS om. De fick kortison i form av metylprednisolon i tre doser i tre dagar en gång i månaden i tillägg till interferon beta-1a. En annan grupp fick interferon och placebo. Studien pågick i tre år.

Resultat:

Deet visade sig att de som tog kombinationen hade 38% färre skov än de som tillhörde placebogruppen, Gruppen med kombinationsbehandling visade en lätt förbättring när man testade invaliditet medan den andra gruppen visade en viss försämring.

Författaren är . Mads Ravnborg, vid Köpenhamns Universitetssjukhus och det presenterares vid AAN:s möte i Seattle .

Källa AAN:s news release.


Dessa resultat stämmer faktiskt med min erfarenhet, en erfarenhet som jag fick lite av en slump i samband med att jag fick en relativt hög dos av kortison i samband med en allergisk reaktion,( men det var inte de höga doser man brukar få vid MS skov) . Det visade sig att nästa dag när jag gick upp på morgonen kändes min vänstra fot helt normal då jag gick. Sedan höll det här i sig under kuren men försvann efter ett tag. Till saken hör att jag hade haft besvären från foten i flera år. Sedan tog jag en sådan kur upprepade gånger en gång i månaden för att se om samma effekt kom igen och det gjorde den. Så småningom fick jag inte tillbaka besvären. Det är en erfarenhet som fått mig att tro att detta med kortison är en för litet utforskad behandling om vilket man inte vet tillräckligt. Jaghar tidigare skrivit om en rapport avseende primärt progressiv och MS här. Här är om metylprednisolon och MS inspirerat av artikel i läkartidningen, där man också konstaterar samma sak, att det finns bristfällig forskning om detta, det ger inte tillräcklig med inflöde av cash. Man får därför vara extra tacksam för dessa studier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar