Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, maj 06, 2009

Vid American Academy of Neurologie´s årliga möte i Seattle har det presenterats flera nyheter om Tysabri.


Om Tysabri
Man har rapporterat om att förekomsten av PML tycks mer ovanlig än de 1 på 1000 som man tidigare trott. Enligt Carmen Bozic ansvarig för hanteringen av riskerna med medicinen och medicinens säkerhet är snarare risken 1.2 per 10 000 personer,Tysabri finns nu godkänd i 40 länder mot sjukdomen MS, i USA är den även godkänd vid tarmsjukdomen Crohn.

Det kom också rapporter och utvärdering av hur patienter som deltar i en studie om bland annat livskvalitet hos patienter som får Tysabri. En majoritet säger att de är mindre trötta och tänkte klarare samt hade en bättre livskvalitet överhuvudtaget enligt William Stuart vid Multiple Sclerosis Center of Atlanta. Studien går ut på utvärdering av olika aspekter av livet hos MS patienter.

I den aktuella studien kommer man att utvärdera före behandlingens början, efter tredje, sjätte och tolfte injektionerna. 78,4 procent är kvinnor och medelåldern 45,3 år och man har varit sjuk i genomsnitt i 10 år.

Livskvalitet

Redan efter tredje infusion finner man på en skattningsskala över det allänna hälsotillståndet att detta förbättrats. Likaså undersöktes patienterna med en skattningsskala avseende MS specifik hälsa och även där rappoterades förbättringar. Båda skalorna speglar både kroppsliga och psykologiska aspekter på livskvaliten och resultaten var statistiskt signifikanta p<0.001>

Dessa resultat stämmer överens med tidigare resultat från studier.

Undersökning av kognitiv förmåga och fatigue.

Efter tre infusioner rapporterade patienterna bättre kognitiv funktion, vilket jag snabbt skulle översätta med tänker bättre. Även beträffande tröttheten/fatigue rapporterade man förbättring.

Kognitiv funktion utvärderades med ett speciellt test liksom fatigue. Även här fann man förbättrade resultat.

Remyelinisering?

62 patienter som tog natalizumab /Tysabri och 25 i en kontrollgrupp följdes i ett år i en studie som leddes från Buffalo New York ( inte så långt från Niagarafallen) av Robert Zivadinov. Man tyckte sig finna att remyelinisering skedde i MS lesioner i hjärnan och att hjärnvävnad tycktes normal enl preliminära bedömningar..

Om detta kan visas i större studier kommer man att behöva omvärdera risker kontra nytta av medicinen skriver man. Man kan läsa mera om det i Dagens MedicinOEtt lite bekymmersamt fynd är dock att det tycks som om herpesvirus infektion kan vara vanligare vid behandling med Tysabri. Hherpes virus är dels vanliga herpesvirus oral (mun) herpes och genital herpes, men också Epstein- Barr virus som bland annat ger mononukleos. Vattkoppsvirus som också ger bältros. Samtidigt kanske det inte är så förvånande med tanke på att medlet påverkar immunförsvaret och kan ge upphov till infektioner. Enligt tidigare anteckning börjar EB virus mer och mer kopplas till MS. I senaste undersökningen fanns det i serum antikroppar mot EB virus hos alla med diagnos MS och före diagnos i en undersökning. Observera att före puberteten kan infektion med detta virus vara mycket lindrig och inte alls som en mononukleos.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar