Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 22, 2009

Jämförelse vegetariska dieter och icke vegetarisk


Vegetariska dieter skyddar mot diabetes typ 2 och övervikt enligt studie publicerad på Medscape

97 000 Sjundedagsadventister i USA har följts under 4 år och fått besvara formulär om hälsa, levnadstil och man har utifrån det materialet studerat övervikt och risk för typ 2 diabetes utifrån deras diet. Man har försökt hålla variabler som ålder, kön, etnicitet, utbildning, inkomst, fysisk aktivitet, tv tittande, sömnvanor och alkoholintag under kontroll.

Att det rör sig om individer med någorlunda liknande levnadsvanor kanske man kan gissa sig till på grund av samfundstillhörigheten, men utifrån de människor jag känt av olika trostillhörigheter är jag nog inte beredd att tro det. Jag tycker man hittar många olika människor på alla håll och kanter, ateister, olika kristna, judiskt troende, muslimer. Jag har bara känt en sjundedagsadventist ( som jag vet) och han levde inte olikt många andra jag känt.

Man delade dieterna i veganer, ägg-mjölkprodukt vegetarianer, fisk vegetarianer, halvvegetarianer(?) och icke vegetarianer.veganer

ägg-mjölkprodukt vegetarianer

fisk vegetarianer

Halv

vegetarianer

icke vegetarianer

BMI body mass index

23,6

25,7

26,3

27,3

28,8

Diabetes typ 2

prevalens

2,90%

3.2%,


4.8%

6.1%


Dubbelt så hög risk för icke vegetarianer som veganer att utveckla diabetes typ 2.

BMI , ett mått på övervikt visar också stor skillnad.. BMI kan dock slå helt fel för en vältränad person med mycket muskler. Under en lång följd av år följde jag brandmäns hälsotillstånd och där kunde man ofta se vältränade personer som fick BMI, som klassade dem som överviktiga trots att de inte var det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar