Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, maj 23, 2009

Telemedicin TIA och Stroke
Meddelande om TIA och stroke från Medscape. TIA kan man säga är en övergående attack pga grund av syrebrist i hjärnan, och definitionen har tidigare varit att symtomen skall ha försvunnit på ett dygn. Vad som är nytt nu är att man( American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA) ) ändrar definitionen till ” övergående episod av neurologisk dysfunktion orsakad av syrebrist fokalt i hjärna, ryggmärg eller näthinna utan att akut infarkt ( permanent skada) föreligger”.

Tidigare har TIA varit en signal, ett varning om att en större skada kan komma att inträffa och gjort att man velat förebygga detta genom att utreda det, åtgärda med eventuella operationer i kärl, sätta i strokeförebyggande behandling. I det nya meddelanden ges nu skärpta riktlinjer avseende TIA eftersom man funnit att TIA följs av stroke i högre omfattning än man trott tidigare. Man skriver att mellan 10-15% insjuknar i stroke inom tre månader efter TIA och cirka hälften av dessa inom två dygn. Som följd av detta vill man nu försöka snabba på, akutisera omhändertagandet av TIA.( Och också stroke).

En behandling som kan vara aktuell att sätta in är så kallad tPA, proppupplösande medel som bör sättas in helst inom 3-6 timmar, efter vilket det inte har någon effekt. Detta är medel som ges intravenös och detta bör ske efter specialistbedömning.För att kunna utreda vilken typ av sjukdom som föreligger, stroke kan bero på en proppbildning i kärl eller på blödning, behövs tillgång till magnetkamera eller datortomografi. Att sätta in proppupplösande medel vid en blödning i hjärnan är givetvis helt fel och det är viktigt att man har säker diagnos. Vad man skriver i de nya riktlinjerna är att man här kan utnyttja de telemedicin för att kunna snabba på det akuta omhändertagandet. Det kan finnas datortomografi och MRI på orter där inte specialist finns och med hjälp av nya digitala möjligheterna kan man här koppla in specialst på annan ort som får bedöma fallen på avstånden och dirigera omhändertagandet. Denna form av telemedicin kan också leda till operativa åtgärder där man till exempel vill minska trycket inne i det skadade området.

Jag tror att vi här har ett område som kommer utvecklas mer och mer i Sverige, i Europa. I själva verket är nog detta en del av vad vi kan förutse kommer att hända. Det mesta kan i varje fall inte jag förutse. Jag tror också att det kanske blir en del av lösningen på de ekonomiska problemen som sjukvård i dagens samhälle dras med. Troligen snabbas det upp av krissituationen; det verkar i varje fall som att krispaketet i USA kommer att leda till bland annat uppsnabbning och effektivisering av digitala medicinen; i varje fall vill man det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar