Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 08, 2009

Mat och MS. Blir vi vad vi äter?Blir vi vad vi äter? Det tror jag nog inte men mera specifikt ändras fettinnehållet i våra biologiska membran beroende på vad vi äter?


Vilka konsekvenser finns, om det är så att fettinnehållet i membranen förändras med kosten beroende på vad vi intar av omega-3, omega-6 eller mättade fetter.


Ökat intag -3 minskad inflammation?

Ökat intag ῼ-6 ►ökad inflammation?

Kvoten omega-3/omega 6 påverkar inflammation?

Ökat intag av mättade fetter påverkar inflammatoriska sjukdomar typ ”autoimmuna” sjukdomar?


Vad säger epidemiologiska studier om detta?

Vad säger randomiserade och eventuell blinda och placebokontrollerade studier?


Kan man säga att ”Ökat intag ῼ-3 ►minskad inflammation” visar sig i form av minskad mängd signalämnen i immunförsvaret ( cytokiner) som är proinflammatoriska och det motsatta , dvs en ökad mängd av ῼ-3 ger ökad mängd av signalämnen som är antiinflammatoriska?


Kan man säga att”Ökat intag ῼ-6 ►ökad inflammation” visar sig i form av minskad mängd signalämnen som är antiinflammatoriska, och ökad mängd av proinflammatoriska signalämnen?


Om det är så att kvoten omega 3/omega-6 påverkar inflammation beror det då på ett konkurrensförhållande mellan de två olika grupperna av fettsyrorna i samband med att de olika signalämnena skall bildas?


Vad är mättade fetters roll i det här? Är det en konkurrens där också så att mättade fetter kan konkurrera ut exempelvis omega-3 eller omega-6 i något viktigt avseende? Gäller det upplagringen i biologiska membran? Gäller det bildningen av cytokiner?


D vitaminets påverkan på inflammation?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar