Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 01, 2009

Dags för rökstopp

Undersökning från Karolinska Institutet säger återigen att rökare löper ökad risk att drabbas av MS än icke rökare. Däremot visar studien ingen ökning för snusare; något som talar för att det inte är nikotinet som framkallar ökad risk för MS.

Studien omfattade 902 personer med MS och 1855 utan MS. Man fick svara på frågor om rökning och andra livstilsfaktorer. Kvinnor som rökte hade 50% ökad risk att utveckla MS än icke rökande. Bland manliga rökare var risken dubbelt så hög att utveckla MS som bland icke rökare.

Ganska nyligen kom en annan studie från Buffalo.som visade att om man rökt så litet som 6 månader i sitt liv hade man mer atrofi av hjärnan och större lesioner än de som inte rökte. Jag tror inte att man av det resultatet skall dra slutsatsen att då kan man lika gärna fortsätta röka.


Enligt projektsamordaren för studien, Anna-Karin Hedström, är detta den största studien hittills om rökning och MS. Riskökningen kom vid måttlig rökning och ökade sedan i förhållande till hur mycket man rökte och här står det att risken kvarstod i upptill 5 år efter att man slutat röka. ( men detta utesluter inte föregående studies slutsats att risk kvarstod). Däremot talar den för att man skall sluta röka.En teori man spekulerar i är att rökningen kan påverka immunförsvaret hos de med genetisk känslighet för att få ms. En annan teori talar om att rökare har ökad känslighet för infektioner, och att det finns koppling mellan virusinfektioner och MS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar