Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, september 10, 2009

Uppföljning av interferonbehandling i 10 årLäkemedelsföretaget Biogen IDEC rapporterar en 10 årsuppföljning av interferon beta-1a (Avonex) mot CIS ( clinical isolated syndrom), ett första tillfälle av myeliniserande sjukdom som kan innebära MS utveckling.

De man undersökte var 155 personer från den fas III studie av Avonex mot CIS som utfördes på 50 platser. Denna studie var open label, dvs man vet vilket medel man får.

Antalet av patienter som utvecklade MS av de med CIS minskade med 40 % hos de som fick snabb behandling.

91 % av patienterna hade EDSS mindre än 4 efter 10 år.

80% av patienterna med Avonex hade EDSS mindre än 3 EDSS tio år vilket kan låta som en liten skillnad men tittar man på skalan kan det innebära ganska stora skillnader.

Men det mest uppseendeväckande är kanske att den årliga skovfrekvensen är 0,25 för de som står på Avonex efter 10 år, vkt innebär ett skov vart fjärde år.

Studien styrker att tidig insättning av behandling är viktig samt att effekten av behandlingen tycks vara verksam i åtminstone åtminstone 10 år.

FAKTARUTA/ Från boken Multipel skleros under redaktion av Jan Fagius

Med EDSS mäter man nedsättning i funktionella system. Man värderar följande funktionella system

.

Förmågan att utföra viljestyrda rörelser. Detta system går efter nervbanor som kallas pyramidbanor

Funktioner från hjärnstammen eller förlängda märgen, där finns bland annat nervkärnor som har med olika funktioner i huvudet att göra exempelvis ögonens rörelser, rörelser och känsel i ansiktet, sväljfunktion .

Syn- ett funktionell system i sig.

Storhjärnefunktioner som minne, koncentration, kognitiva funktioner. Sinnesläge.

Koordination och balans (lillhjärna).

Känsel

Urinfunktion och tarmfunktion.O

Normal funktion

1

En av läkaren iakttagbar avvikelse, som inte ger symtom

1,5

Flera av läkaren iakttagbara avvikelser som inte ger symtom

2

En lindrig men av patienten upplevd funktionsstörning


2,5

Två lindriga men av patienten upplevda funktionsstörningar

3

En måttlig funktionsstörning eller 3-4 lindriga

3,5-4,5

Ytterligare flera eller svårare enskilda funktionsstörningar

5

Personen kan gå 200 m utan hjälpmedel eller vila

5,5

Personen kan gå 100 m utan hjälpmedel eller vila

6

Käpp behövs för gång 100 m med eller utan vilopaus

6,5

Kryckkäppar eller rollator krävs för gång 20 m utan vila

7

Personen kan inte gå 5 m med hjälp, rullstolsburen, kör själv

7,5

Oförmögen att gå, kan ha svårt att köra rullstolen

08-09-05

Ytterligare svårigheter med funktionsnedsatta armar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar