Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, september 15, 2009

Mat och MS. omega-3 contra omega 6-- konkurrens om enzymet

1989 publicerades en ganska stor undersökning om kostens inverkan på MS. Undersökningen var gjord av Bates med flera i Newcastle upon Tyne.

312 patienter med skovförlöpande MS delades in i två grupper ( slumpvis) och båda grupperna fick råd om att inta mängden omega-6 i kosten och en grupp fick dessutom ta två kapslar med omega-3. 'resultatet visade inga signifikant skillnad mellan grupperna vare sig avseende skov och progress eller förbättring, Däremot fanns det en trend att omega-3 gruppen visade ett gynnsammare resultat i alla parametrar.

Det kanske inte var så konstigt att man inte fick något signifikant resultat. Omega-6 och omega-3 motverkar varandra beträffande inflammatoriska sjukdomar. Den essentiella fettsyran omega-3 konkurrerar med omega-6 om enzym på ett flertal platser på den kemiska vägen mot bildning av cytokiner, Omega-3 ger antiinflammatoriska signaler till immunsystemet och omega-6 proinflammatoriska . ( Fatty Acids and the Brain, Haag pdf) På bilden visas en del av dessa enzym och det fortsätter längre fram i kedjan mot cytokiner.

Om då kvoten omega-3 och omega-6 innebär en stor övervikt av omega-6 konkurreras omega-3 ut, speciellt som enl vissa källor omega-6 har företräde. ( Inte helt otroligt, eftersom det är ju deras cytokiner som skall försvara mot bakterier, virus och nya influensor, jag kan inte hänvisa till någon forskning här.)

Resultatet ifrån ovanstående studie gav inget signifikat resultat, men mot denna bakgrund blev det vad man skulle gissa.

Det kommer olika siffror om hur förhållandet mellan omega-3 och omega-6 är i kosten i västerlandet. Ibland ser man siffror uppmot 1:20, vanligt är 1:7 el 8. I Sverige är det inte alls så skriver livsmedelsverket efter att ha undersökt matkorgar. Personligen tror jag att förhållandet nog inte är så bra, baserat på egen tidigare erfarenhet, även om jag försökt att vara ganska noggrann med kost.

Sen är frågan vilken kvot ska det vara för folk i allmänhet?

Är vi som har "autoimmuna" sjukdomar folk i allmänhet? Om det finns mer mättat fett i våra biologiska membran än folk i allmänhet, skall vi kanske anpassa kosten efter detta. Jag undrar bara.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar