Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, september 18, 2009

Mat och MS: Vägen för hur fettsyror blir inflammationspåverkande cytokiner

Detta hämtar och tolkar jag huvudsakligen från Wikipedia. Inga andra referenser ges.

Eikosanoider är ämnen, molekyler som bildas utifrån essentiella fleromättade fettsyror med 20 kolatomer. Eiko kommer från grekiskans ord för 20. Eikosanoider är ämnen som har hormonliknande verkan. De är inblandade i många olika processer i kroppen och kan bland annat påverka andra hormoner. Ett exempel på deras verkan är deras centrala roll i immunförsvaret. Ett annat exempel är koagulation. Alla vet förmodligen att en biverkan som varnas för är ökad blödningsbenägenhet så man äter tillskott av omega-3. Detta beror på att eikosanoider har en roll i koagulationssystemet, som styr blodets förmåga att levra sig.


Det finns fyra olika former av eikosanoider: prostaglandiner, prostacykliner, tromboxaner och leukotriener. Av dessa finns det olika former beroende på vilken fettsyra de kommer ifrån.
Via cyklooxygenasenzymen ( COX) bildas prostaglandiner, prostacykliner och tromboxaner.
Via en annan väg lipoxygenasenzymen bildas leukotriener.

För prostaglandiner bildas i alla celler utom lymfocyter. De bildas från de två omega-6 fettsyrorna DGLA, AA och omega-3 fettsyran EPA.
De bildas med hjälp av COX-enzym, av vilket det finns tre typer: COX 1, COX2 samt COX3 vilket tros finnas i hjärnan.
COX 1 finns permanent i celler och står för produktionen av prostaglandiner kontinuerligt, vilket innebär att det skapar en bas nivå av prostaglandiner.
COX 2 bildar prostaglandiner då det stimuleras till att göra detta, vilket bland annat kan vara det som sker vid inflammation.

Om man då tittar på de prostaglandiner som kommer från AA och jämför med EPA, dvs omega-6 eikosanoid respektive omega-3 eikosanoid. Prostaglandiner från AA tillhör serie 2, och från EPA serie 3. ( Serie ett är från GLA) Hittar man några skillnader? Kan det vara här man hittar att omega-6 är inflammationskapande medan omega-3 är hämmande av inflammationer?
Jag kan inte säga att Wikipedia skapar klarhet i detta men väl finner jag vägen från mat till de inflammationspåverkande cytokinerna. Resten får man leta vidare efter. Det tyx dock klart hela vägen från mat till cytokin. Nobelpriset för detta fick man säkert för många år sen, men ibland måste man uppfinna hjulet igen.
Hittills kan jag säga att mat i form av omega-fettsyror, dvs fleromättade fett i varje fall kan påverka inflammation om man tittar på deras kemiska vägar, vad de utvecklas till osv. Lite från ursprungsbilden HYPOTES till denna serie har jag fått besannat:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar