Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, september 02, 2009

influensa, graviditet, MS -spekulationer


Denna visa påminner mig om min mormor, som hade 12 barn.

Kan man lära sig förstå något utifrån influensa och den aktuella nya influensan,( konstigt namn egentligen, vad skall man kalla nästa pandemi med influensa ?) Kan man lära sig något om immunsystemsjukdomar som MS. Jag kommer att spekulera ganska mycket här.

Graviditet och influensa.

Influensa kan vara allvarligt för gravida kvinnor av två skäl. ( kanske fler men jag kommer på två).

En sak är att när fostret tillväxer pressas diafragman uppåt och inskränker på lungornas utrymme. Det blir en påverkan på andningsfunktionen..


Den andra orsaken har med immunsystemet att göra. Modern och fostret är två olika individer och immunsystemet skall bekämpa det kroppsfrämmande. För att fostret inte skall stötas bort sker en påverkan på immunsystemet under graviditeten. Detta gör att gravida kan lättare smittas och få allvarligare sjukdom.


Det finns en positiv effekt av denna påverkan på immunsystemet vid exempelvis MS. Förändringen är troligen orsaken till att under graviditet minskas risken att få ett skov.. Det borde vara samma sak med andra autoimmuna sjukdomar? Hur är det med exempelvis Crohns sjukdom eller RA? Där tycks det vara så att man finner inte detta vid Crohn,, men med tanke på att det är en sjukdom i tarm och buk kanske detta påverkas av bland annat volymsinskränkningen och det är en negativ faktor, jag spekulerar fritt här. Beträffande RA, reumatoid artrit tyx det vara så att man förr ansåg att sjukdomen förvärrades i samband med graviditet men flera studier talar nu förr at det motsatta är vanligast, att man ofta ser en minskad aktivitet. På den här sidan, skriven av bland annat biträdande professor Katherine Temprano vid Univeristy of Kentucky Medical Center, diskuterar man orsakerna till minskad aktivitet vid RA vid graviditet. Faktorer man nämner är

Graviditet minskar den cellmedierade immuniteten och gör att hjälpar T cell 2 och dess cytokiner ökar, som är inflammationsdämpande.

Höjda nivåer av antiinflammatoriska cytokiner och minskning av Th1 cytokiner som är proinflammatoriska företrädesvis.

Hormonella förändringar under graviditet med bland annat ökade nivåer av kortisol och östrogen.

Det sker även en del andra förändringar i immunsystemet och sista punkten är att ju mer modern och barnet skiljer sig åt genetiskt ju troligare är det at sjukdomens aktivitet minskar under graviditeten.


Nu kommer jag till en punkt här, något man inte skall göra om man skall försöka vara objektiv. Man skall inte ha en teori och utifrån den plocka ut saker här och där som stämmer överens med sina ideer och strunta i det som kanske motsäger, pekar i en annan riktning men nu är det så att vad jag är intresserad av är just detta med att försöka öka de antiinflammatoriska cytokinerna från hjälpar T2 celler och minska cytokiner kanske inte från framför allt Th1 utan snarare Th17, där man numera i allt högre grad tror att skurkarna befinner sig vid MS.

Det är så att jag tror att mättade fetter och omega-6 ( kanske inte alla) ökar de proinflammatoriska cytokinerna medan framför allt omega-3 bidrar till ökning av de antiinflammatoriska cytokinerna. Det är tanken som jag har bakom att minska på mättade fetter och omega-6 samt äta tillskott av omega-3 plus fisk.

Om det är så att detta fungerar kommer jag då lättare att få influensa?? Jag spekulerar.

1 kommentar:

  1. Tack för dina inlägg! Läser dom. Vet inte hur jag ska göra med vaccinet....tänker. Jag har läst om biverkningarna och i mina ögon känns det osäkert.
    Jag ska iaf åak till Thailand i jul och nyår.Just nu tänker jag, jag lever här och nu.
    Tack för din bra blogg!
    Messan

    SvaraRadera