Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, september 10, 2009

Metylprednisolon och MS som bromsmedicin. Om d-vitamin


Jag skrev för något år sedan om en studie avseende metylprednisolon, där gavs intravenöst metylprednisolon i sjukdomsmodifierande syfte (som bromsmedicin) vid skovförlöpande MS. Och man fann att det minskade risken för signifikant axonal degeneration som leder till hjärnatrofi och handikapputveckling. Det var ingen stor fas III studie men väl en studie att observera.

Intressant är att lyssna på frågorna till George Jelinek på denna video. Där framkommer det att man tycks ha börjat ge en sådan behandling på en del ställen i Australien. Jag tycker mig ha läst om intermittent behandling med kortison även i Sverige, då gav man det för att minska risken för antikroppsbildning vid interferonbehandling. Avsnittet kommer cirka 8 minuter in på videon.

Lyssnar man från början får man höra om d-vitamin och vilka halter, vilka doser George Jelinek rekommenderar. Det är helt annorlunda mot vad man kan få höra i Sverige. Läs på Kristas forum/ ämne: Forskningsnyheter och teorier på svenska, 29/5 09 där man fått denna information på wn föreläsning:" Det finns en fördubblad risk att få MS om man har brist på D-vitamin. En stor studie i USA på ca 200.000 personer hade visat på samband mellan D-vitaminbrist och MS. Men .... har testat sina patienter och alla hade mycket bra nivåer av D3 i blodet och därför tror han inte att det är ett problem i Sverige. Vi ger våra barn AD-droppar och mjölken är D-vitaminberikad. Dessutom ska man vara försiktig med att ta tillskott av D-vitamin, för det kan orsaka njursten! "
Personligen skulle jag vilja sätta utropstecknet av helt annan anledning. Att man talar om halter som AD droppar innehåller, innebär att man tänker i mycket blygsamma doser och förmodligen halter. Men jag vet ju inte vilka halter man använt men förmodligen är det referensvärden. I denna artikel skriver man att halva Sveriges befolkning har låga värden, men man anger inte vilka referensvärden man avser. ( Visserligen en tidningsartikel men samma författare har publicerats flera gånger i läkartidningen avseende d-vitamin, varför jag åberopar artikeln. I läkartidningen hittar jag siffrorna:Vid en befolkningsstudie genomförd i Göteborg uppmättes D-vitaminnivåer under 75nmol/l av 25-hydroxi-D-vitamin(= kalcidiol) hos
uppskattningsvis hälften av befolkningen, vilket är gränsen för insufficiens enligt internationella referensvärden). Observera orden på gränsen för insufficiens.

Från landstinget i Halland ( Mer om analysen av d-vitamin) hämtar jag följande:


Gränsen för D-vitaminbrist har länge dragits vid 25(OH)-vitamin D-koncentrationen 25 nmol/L, eftersom patienter med osteomalaci eller rakit har serumkoncentrationer under detta värde [1, 2]. Nyligen har begreppet D-vitamininsufficiens införts. Det är ett mindre uttalat underskott som kan medföra hälsorisker på längre sikt. Det finns ingen konsensus för gränsvärdet mellan insufficiens (suboptimala nivåer) och optimala nivåer, men 75 nmol/L rekommenderas oftast [1, 3-7]. Risk för toxiska nivåer anses föreligga > 250 nmol/L [8].

Jag tror inte att man i föreläsningen har använt de nivåer av d-vitamin, som de George Jelinek talar om och som anses aktuella i MS sammanhang. Han talar om minst 150 nmol/L för MS patienter. Jag tror att man här talar om de halter som behövs för att förebygga engelska sjukan och det är troligen inte samma halter, som tros förebygga MS eller kanske t.o.m. behandla MS. Visst ska man vara försiktig med att ta D-vitamin, men enligt vad jag sett bland annat i den utredning som EU:s Vetenskapliga Kommitté om Föda gjort anses anses 2000 IE eller 50 mikrogram vara den högsta rekommenderade dos till friska vuxna ( som inte har någon speciell sjukdom där d-vitamin är högt). Min lilla undring är om man är hur uppdaterad man är eller om verkligen alla kunde ha mycket bra nivåer i ovanstående patientuppföljning.

Har skrivit ett ganska innehållsrikt inlägg om d-vitamin här.

Jag undrar var kostdoktorn säger. Jag är ingen stor beundrare av LCHF men jag vet att han har tittat en del på d-vitaminer. Han skriver "
Att oroa sig för eventuell fara med D-vitamin i Sverige idag är som att törsta ihjäl i öknen medan man oroar sig för att drunkna." Läs gärna hans sida om d-vitamin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar