Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, augusti 31, 2009

4 alarmsymtom-

The Alarm Rain in the summertime


Handlar kanske inte om kronisk sjukdom men ändå.

Man följde upp ett antal av patienter med vad man kallar alarmssymtom, symtom vilka kan tyda på allvarlig sjukdom och bör utredas. Man samlade in data från 762,325 engelska patienter. Man såg på de 11108 första tillfällena av blod i urinen, 4812 första tillfällen av blod i upphostningar, 5999 fall av nytillkomna sväljsvårigheter samt 15 289 fall av färsk blod i avföring. Blod i avföring kan bara tecken på tjocktarmscancer; blod i urin , blod i upphostningar samt sväljsvårigheter kan också vara tecken på elakartat sjukdom.

Av dessa hade man fått diagnos på sjukdom i en visst procenttal efter 90 dagar. Diagnoserna innehåller både cancer sjukdomar och icke-cancersjukdomar.

Symtom Antal med diagnos inom 90 dagar

Blod från ändtarm

14,50%

Blod i upphostningar

25,70%

Blod i urin

17,50%

Sväljsvårigheter

17,20%


Mellan var fjärde till var sjunde får således diagnos som har dessa symtom konkluderar forskarna som gjort studien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar