Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, oktober 22, 2011

Ännu en tablett mot MS ???


Det är nu ytterligare en medicin i tablettform mot MS som närmar sig marknaden nämligen dimetylfumarat eller BG-12 . Resultat från en fas III undersökning: medlet minskade antalet skov cirka 50 procent jämfört med placebo och dessutom minskade det också handikapputvecklingen (progressionen) med 38 procent. Det är en studie DEFINE som presenteras men det finns ytterligare studier på gång.Vad som är extra intressant är att det finns mycket erfarenhet av dimetylfumarat mot psoriasis:
Fumarsyra utvinns ur örten jordrök, på latin fumaria officinalis. Man har i Tyskland och Nederländerna använd dimetylfumarat i tablettform sedan 1959 mot svår till medelsvår psoriasis. Till svår psoriasis räknar man psoriasis som täcker mer av 25 procent av kroppen.
Vid psoriasis finns en ökad förnyelse av hud. Normalt tar det cirka 28 dagar från att en cell som kallas keratinocyt  bildar en omogen hudcell som vandra upp och förvandlas till de förhornade cellerna i överhuden. Vid psoriasis går den processen på 3-4 dagar. Då man tar medicinen Fumaderm saktas nybildningen av hud ned, immunsystemet påverkas och det vandrar mindre vita blodkroppar in i den ”inflammerade” huden.
Det finns patienter som tagit Fumaderm under mer än 25 år. Det finns alltså en lång erfarenhet av medicinering och det har inte kommit några ovanliga biverkningar i långa loppet förutom de man känner till.

Kan man överföra kunskapen om demetylfumarat från psoriasis till MS
Vilka doser tar man då mot psoriasis? Man smyger in medicineringen från en tablett per dag till åtta veckor då man tar 2 tabletter 3 ggr dagligen.(120 mg dimethylfumarate; 95 mg monoethylfumarate as Ca, Mg and Zn salts). Det innebär alltså att man tar 720 mg dimethylfumarat vid psoriasis som max. dos.
I fråga om MS har man här tagit 240 mg av BG-12 i två till 3 ggr per dag, dvs 480 -720 som dygnsdos. Dvs att doserna förefaller jämförbara. Man bör alltså kunna dra kunskaper om toxicitet och farlighet från behandlingen av psoriasis. Det bör påpekas att man relativt nyligen börjat använda Fumiderm vid medelsvår psoriasis i Tyskland.

Biverkningar:
Vanligast var en form av rodnad och känsla att hetta i huden, MS skov, inflammation i näsa och svalg, magbesvär som diarre o annat, fatigue. Besvären som rodnad,magbesvär var mest besvärande första månaden.
I stort skiljde sig inte inte mängden rapporterade biverkningar från placebogruppen och det var fler i placebogruppen som slutade pga biverkningar.

Biverkningar stämmer med erfarenheterna från Fumadermbehandlingen i Tyskland. Där har man sett allvarliga biverkningar tidigare men det verkar som man gav medlet mera okontrollerat, med noggrannare uppföljning av njurfunktion, lever och blodvärden kan man undvika sådant.

Hur verkar då BG-12?
Det tycks fungera så att det minskar produktionen av cytokiner som främjar inflammation, egentligen på samma sätt som teorin bakom kost med inskränkning av omega-6 fetter och mättade fetter säger. Det minskar syntesen av NO, Interleukin-1 β, TNF-α, samt Interleukin- 6 och dessutom minskar det inflammationen på djurmodeller av MS (EAE)
Det senare, minskning av inflammation i hjärnan, fann man också i den aktuella undersökningen. Magnetkamera visade att antalet inflammatoriska förändringar var signifikant lägre än i placebogruppen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar