Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, oktober 17, 2011

Kronisk smärta- ett sjukdomstillstånd i sig


Mindre smärta med sol, fisk och ägg- föredrag med Björn Bragee

Smärtläkaren Björn Bragee talar om smärta ur många olika aspekter. Han berör många intressanta punkter, olika typer av smärta, smärtans mekanismer, han berättar bland annat teorin om ”grindpojken” i nervsystemet som kan förklara varför till exempel massage kan hjälpa mot smärta.

Det finns många beröringspunkter i smärtläkarens föreläsning om smärta med vad som jag skrivit om på den här bloggen om MS och kroniska sjukdomar..

Här är lite från Youtube av föreläsningen.

Lite mer kan man hitta på den här länken från UR kanalen.
Jag tror att det finns ganska många med kronisk smärta och kanske fibromyalgi i åhörarskaran. När han talar om D-vitaminbrist hos samtliga  patienter med kroniskt smärttillstånd bekräftar han vad Michael Holick skrev i boken, The vitamin D Solution, nämligen att fibromyalgi i många fall beror på D-vitaminbrist.

Nyckelord bland annat:
Smärttyper, livsstilsfaktorer som träning, avspänning, sluta röka, D-vitaminer etc,
KASAM, Posttraumatiskt stress syndrom,
Intressant är att Bragee tar upp det här med att ta reda på.

Bragee har också blivit känd efter att han reagerat på den vård han fick som cancerpatient. Han reagerade både på det psykologiska omhändertagandet som bedrövligt men han visade också på att lokaler och städning ur smittosynpunkt var bedrövliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar