Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, oktober 18, 2011

Reumatiska sjukdomar-RA


Vad är reumatiska sjukdomar? Reumatoid artrit?

Reumatiska sjukdomar är ett namn för ett stort antal inflammatoriska sjukdomar som drabbar rörelseorganen och där också symtom från andra organ ofta ingår. Exempel på reumatiska sjukdomar är reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, SLE.

Om reumatoid artrit(RA) -ledgångsreumatism
Reumatoid artrit(RA) är en ganska vanlig sjukdom som cirka 0.5-1 procent av befolkningen i Sverige har. Det är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna vävnaden i lederna. Sjukdomen kan komma i alla åldrar och kan ha ett varierande förlopp. Det finns många olika symtom på sjukdomen. Ett vanligt och typiskt symtom är uttalad värk och stelhet på morgonen. Stelheten och värken beror på inflammation i lederna. Inflammation innebär att en vävnad är svullen, öm, rodnad och varm, och ibland finns alla dessa tecken i leder vid sjukdomen RA.
Förutom de lokala besvären från leder finns ofta en allmän trötthet och sjukdomskänsla. Det finns också symtom från andra organ.

Besvären börjar ofta i små leder som i fingrar men kan sedan med tiden engagera flera och större leder. De inflammatoriska processerna gör att lederna skadas och deformeras.

Diagnos
Hur man skall ställa diagnos har varierat genom åren, förändrats allteftersom nya kunskaper kommit. Det har också blivit allt viktigare att få en tidig diagnos eftersom det kommit effektiva mediciner som kan förhindra handikapp.
 
Då diagnosen ställs utgår man från sju olika grupper av symtom: 1.morgonstelhet, 2.artriter (inflammatoriska förändringar) i tre eller fler leder,
3.artriter som drabbar båda kropphalvorna lika ( symmetriska artriter), 4. artriter i händerna, 5..röntgenförändringar av handskelett, 6..reumatiska noduli ( mjukdelsknutor som bildas i anslutning till inflammerade leder) samt 7. positivt prov på reumatoid faktor (RF). Observera att man kan ha positivt blodprov på RF utan att ha sjukdomen.
Av dessa 7 grupper av symtom skall man ha minst fyra positiva för att diagnos skall kunna ställas och minst ett av symtomen skall ha funnits i mer än fyra veckor för att räknas.

Vård och behandling
Man vill förebygga inflammationer och att lederna deformeras samt lindra och ta bort värk. Det pågår en intensiv forskning om mediciner mot reumatoid artrit och det har också kommit flera mycket effektiva mediciner. Medicinerna är delvis av samma typ som man provar vid MS. Ortopediska operationer med bland annat insättning av proteser i skadade leder har också utvecklats och blivit vanligt.

Livsstil och RA
Livstilsfaktorer har visat sig ha betydelse.

Rökning både ökar risken för RA, kan göra sjukdomens förlopp allvarligare och göra att man inte får samma nytta av de mediciner som används.

Träningen har förändrats vid reumatiska sjukdomar liksom vid MS. Tänket har blivit helt annorlunda säger en person som intervjuas på en reumatikerförbundets träningsblogg: ”Förr skulle man ta det lugnt och vila, tempot var lägre. Idag tränar jag på ett helt annat sätt med högre tempo och belastning.” För något år sedan fanns i läkartidningen en artikel om träning vid RA. Man drog där slutsatsen efter genomgång av ett antal studier att att måttligt intensiv träning kan medföra positiva effekter vid RA utan att sjukdomen förvärras med ökad smärta eller inflammation men att den eventuella nyttan måste vägas mot risker för ökade symtom, ökad inflammation och ökad förstörelse av leder.

Kost Det finns en hel del studier om kost och RA, inte minst från Sverige. Det är ”godkänt” att tala om kostens inverkan vid RA än vid MS. Jag har hört flera svenska kända reumatologer tala om kostens inverkan, baserat på de studier som genomförts. Den dieter som man forskat kring och som har visat sig ha välgörande effekter 'är vegetarisk kost, vegankost och medelhavsdiet.

Andrum

Det forskas också en hel del kring meditation, yoga, tai chi och chi gong och reumatiska sjukdomar. Det finns mängder att läsa om detta på nätet. Om man lever med en smärtsam kronisk sjukdom kan detta ge upphov till att man påverkas emotionellt och psykologiskt. Där kan olika metoder att lära sig varva ner, få andrum hjälpa även om det kanske inte förbättrar sjukdomen i sig. När jag hade ont i mina knän och speciellt höger blev jag mycket bättre av yoga. Det var förstås inte någon reumatisk sjukdom utan snarare artros men ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar